Duschhanddukar Bomull (70x140 cm)

Rusta Emma.

Rusta Randi.

Ikea Åfjädern.

Himla Ella.

Produkt

Rusta Emma

Rusta Randi

Ikea Åfjädern

Himla Ella

Cirkapris

80

100

119

399

Konsumentkontakt

rusta.se

rusta.se

ikea.se

himla.se

Miljö- och hälsomärkning

-

-

-

100% ekologisk bomull

Några utvalda mätvärden
Några utvalda mätvärden från laboratorietestet
Färgbeständighet vid tvätt
Bra
Mycket bra
Mycket bra
Mycket bra
Avfärgning mot vit bomullstextil vid tvätt
Bra
Mycket bra
Mindre bra
Bra
Trådöglornas hållfasthet i material (N)
5,0
3,6
2,9
2,7
Uppsugningsförmåga efter 10 sek (% av egen vikt)
286
303
304
362
Absorptionstid (sek)
2,5
2,3
1,9
2,3
Krympning efter tvätt (%)
4,3
7,8
4,0
9,0
Analys av kemikalier (mg/kg)
Nonylfenoletoxilater NP(EO) *
< 20
< 20
< 20
< 20
Oktylfenoletoxilater OP(EO) *
< 20
< 20
< 20
< 20
4-nonylfenol *
< 5
< 5
< 5
< 5
4-oktylfenol *
< 5
< 5
< 5
< 5
Tennorganiska föreningar *
< 0,50-0,10
< 0,50-0,10
< 0,50-0,10
< 0,50-0,10
Totalbetyg skala 1 till 5
Totalbetyg skala 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)
Uppsugningsförmåga (50%)
3,9
4,1
4,2
4,4
Färgbeständighet (17%)
3,0
4,0
3,0
3,5
Öglehållfasthet (17%)
5,0
4,2
3,8
3,7
Dimensionsändring (17%)
4,1
3,8
3,7
3,7
Totalbetyg

4,0

4,0

3,9

4,0

Kommentar

Trådstark och behåller formen bra efter tvätt.

Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt.

Bra uppsugningsförmåga (suger upp snabbt). Krymper ojämnt på längd och bredd.

Bra uppsugningsförmåga. Håller färgen bra men krymper efter tvätt.

* Ingen av handdukarna låg över detektionsnivån för något av de analyserade ämnena.

LÄS TESTET

Rusta handdukar