Byxblöjorna som håller tätt hela natten

Uppdragstest

Byxblöjorna som håller tätt hela natten

Dockan ligger på rygg när urin injiceras tills läckage uppstår. Foto: SGS
För att mäta absorptionshastigheten injiceras 75 ml urin i fyra omgångar med 10 minuters intervall. Foto: SGS
Torrheten mot huden mäts under ett visst tryck. Foto SGS
Blöjans olika komponenter vägs. Foto: SGS
Blöjans totala absorptionsförmåga mäts genom att den får ligga i ett vattenbad under en viss period. Foto: SGS
Efter vattenbadet centrifugeras blöjan för att mäta volymen vätska som den absorberat. Foto: SGS
Laboratorietest

Byxblöjor har blivit allt vanligare för småbarnsföräldrar. Under årens lopp har byxblöjor förbättrats för att ge bra skydd mot läckage inte bara på dagen utan även på natten.
-Skillnaderna ligger snarare i passformen för ditt barn, förklarar Cedric Schoorens, testledare på laboratoriet SGS France som utförde testerna.

Laboratorietest
Testfakta Research Publicerad: 25 Mar, 2022
Läs senare

Allt fler föräldrar funderar på att byta till byxblöjor när deras barn börjar resa sig och kanske tar sina första steg. Byxblöjor ger ofta en bättre passform jämfört med tejpade, eftersom de anpassar sig bättre till bebisens form och rörelser.
Byxblöjor ger barnet lika bra skydd mot läckage – förutsatt att storleken är rätt för barnet. I motsats till traditionella tejpblöjor kan byxor inte justeras eller dras åt. Om byxan är för stor eller inte passar barnet ordentligt ökar risken för läckage.
- Att byxblöjan inte sitter helt korrekt eller kanske är vänd bak och fram är nog den vanligaste orsaken till läckage. Det kan krävas lite övning för att blöjan ska sitta bra, säger Cedric Schoorens.

[PDF]

Testfakta har låtit ett av de ledande testlaboratorierna för blöjor och andra typer av hygienprodukter, det franska laboratoriet SGS, testa 14 olika byxblöjor i storlek 4 på den nordiska marknaden. Storleken, ofta kallad Maxi, brukar vara den första byxstorleken och avsedd för barn mellan 7 och 11 kg – vissa rekommenderar den till och med för barn upp till 15 kg. Viktintervallet omfattar barn från knappt ett år fram till första potträningen, vilket innebär att de måste klara barn som kryper, springer, klättrar och leker.
Testet har utvärderat allt från läckage till blöjans mjukhet i totalt 15 olika delmoment, baserat på laboratoriets standardprotokoll för blöjtestning. Resultaten från testet visade att de flesta blöjor på marknaden ger tillräckligt skydd mot läckage, men det finns betydande skillnader i den övergripande prestandan.
Ingen blöja är bäst på allt. Vissa absorberar väldigt bra men är inte så torra mot huden. Andra klarar rygg- och magläge utan läckage men inte sidoläge. Det som utmärker de bättre blöjorna är att de håller en genomgående hög nivå och inte fallerar i något testmoment. Sammantaget bäst resultat får Pampers Premium Protection, som håller tätt i alla positioner och är torr mot huden.

I ett av testmomenten simulerades blöjans förmåga att absorbera och hålla tätt under en hel natts sömn. Det här är det tuffaste testet som visar hur mycket vätska byxblöjan tål i olika sovställningar – på mage, rygg och i sidoläge. I testet injicerar laboratoriet en urinliknande vätska, på olika ställen för pojkar och flickor, tills blöjan inte längre håller tätt och börjar läcka.
- Vi använder ett protokoll som är det samma som vi använder för att testa speciella nattblöjor, säger Cedric Schoorens.

När barnet ligger på rygg eller mage kunde alla blöjor fånga upp urinen på ett tillfredsställande sätt. Det krävdes 264 ml urin innan den bästa blöjan började läcka, jämfört med lite över 200 ml för de sämsta. Detta är mer än tre gånger urinblåsans storlek hos en genomsnittlig ettåring, som normalt kissar två till tre gånger under natten.
I sidoläge, som kanske inte är lika vanligt, var det dock större skillnader. De bästa blöjorna absorberade lika bra som i rygg- och magläge medan de sämsta endast klarade runt 100 ml.

När blöjan har sugit upp barnets urin är det viktigt att blöjan inte känns fuktig mot huden, speciellt på natten när samma blöja sitter på under en längre tid. Fukt kan orsaka hudirritation och blöjan kan kännas kall mot barnets hud.
Här spelar det stor roll vilka material som används och konstruktionen av blöjans absorberande kärna. De bästa blöjorna suger upp urinen snabbt och är bra på att kapsla in vätskan och hålla torrt mot barnets hud. När det gäller uppsugningshastigheten var det stor skillnad mellan de bättre och de sämre blöjorna. De snabbaste klarade hela 75 ml på mindre än 20 sekunder jämfört med drygt en minut för de långsammaste.

Men uppsugningshastigheten är inte hela sanningen – även materialet som används som barriär mot barnets hud spelar stor roll för torrheten.
Bäst på att kapsla in och hålla fukten borta från barnets hud var Libero Touch, även om skillnaden mellan de bättre blöjorna i urvalet inte var så stor.

Blöjans förmåga att andas, eller släppa ut fukt, har också testats. Det väger i sammanhanget inte lika tungt som läckage och torrhet men är viktigt när vi börjar närma oss sommaren med värme och högre luftfuktighet. Men även för blöjor som andas bättre, som till exempel Pampers Premium Protection och Libero Touch, så exponeras huden för fukt. Det är därför viktigt att lufta barnet och låta huden andas med jämna mellanrum.

Laboratoriets tester har utförts på provdockor med standardmått och under jämförbara förhållanden i en strikt laboratoriemiljö. Men barn kommer i alla storlekar och former och därför viktigt att beakta passform och storlek för just ditt barn.

Fakta om testet

Testfakta Research har på uppdrag av Procter & Gamble genomfört ett jämförande laboratorietest av byxblöjor på den svenska marknaden.
Laboratorietestet har utförts av SGS Courtray i Frankrike, ett oberoende test och forskningslaboratorium specialiserat på test av olika typer av sanitetsprodukter som blöjor, bindor och inkontinensskydd.
Inför testet har utbudet av blöjor kartlagts och ett representativt urval av jämförbara blöjor från större varumärken och dagligvarukedjornas egna produkter valts ut. Kriterier för urvalet har varit byxblöjor i storlek 4.

Följande blöjor har testats:

  1. Pampers Premium Protection
  2. Libero Touch
  3. Libero Up & Go
  4. ICA
  5. Pampers baby-dry Pants
  6. Minstingen
  7. Lupilu
  8. Eco by Naty
  9. Coop Babblarna

Laboratorietestet
Testet har utförts enligt laboratoriets standardprotokoll för byxblöjor utökat med tester av blöjornas mjukhet, absorptionshastighet och skydd mot läckage i sidoläge.

Testet omfattar följande parametrar:

A. Tekniska egenskaper
B. Mekaniska egenskaper
C. Den absorberande kärnans uppsugningskapacitet
D. Absorptionshastighet
E. Torrhet mot huden under användning dagtid
F. Torrhet mot huden under användning nattetid
G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg
H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge
I. Andningsförmåga
J. Mjukhet

A. Tekniska egenskaper
Dokumentation av blöjans konstruktion, material i olika komponenter, vikt och tjocklek samt dimensioner. I utvärderingen har endast blöjans vikt och tjocklek beaktats.

B. Mekaniska egenskaper
För byxblöjor omfattar de mekaniska egenskaperna endast den kraft som krävs för att riva upp blöjans sidopanel när den ska avlägsnas från barnet. Den optimala kraften ligger i intervallet 25 – 38 N per 50 mm, vilket innebär att blöjan enkelt går att riva upp men inte riskerar att gå upp av sig själv eller genom att barnet drar i den.

C. Den absorberande kärnans uppsugningskapacitet
Kärnans totala uppsugningskapacitet mäts (hur mycket vätska den kan absorbera). De flesta blöjor har en uppsugningskapacitet som med råge överstiger behovet för ett mindre barn. Detta är endast en mätning som visar på skillnader i blöjans tekniska egenskaper och har inget eller väldigt lite med blöjans prestanda att göra. Resultatet ingår därför inte i utvärderingen.

D. Absorptionshastighet
Blöjans förmåga att snabbt suga upp urin. I testet injiceras 75ml urin i fyra omgångar med 10 minuters intervall. Tiden för uppsugning av varje injektion mäts och högst vikt läggs vid tiden för de två första injektionerna.

E. Torrhet mot huden under användning dagtid
Blöjans förmåga att hålla torrt mot barnets hud simuleras för användning dagtid, dvs. när barnet står, går och sitter. Blöjan placeras på en docka i stående position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Fukten mot huden mäts efter det att blöjans utsatts för ett lägre tryck under en kortare tid.

F. Torrhet mot huden under användning nattetid
Blöjans förmåga att hålla torrt mot barnets hud simuleras för användning nattetid, dvs. när barnet sover. Blöjan placeras på en docka i liggande position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Under testet roteras dockan mellan rygg- och magläge. Fukten mot huden mäts efter det att blöjans utsatts för ett högre tryck under en längre tid jämfört med användning dagtid.

G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg
Blöjans förmåga att absorbera urinen innan den börjar läcka när barnet ligger på rygg- eller mage under nattetid. Blöjan placeras på en docka i liggande position och artificiell urin injiceras i olika områden för att simulera användning på pojke eller flicka. Under testet roteras dockan mellan rygg- och magläge. När blöjan börjar läcka avbryts testet och mängden injicerad urin noteras samt var läckaget uppstått.

H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge
Blöjans förmåga att absorbera urinen innan den börjar läcka när barnet ligger på sidan nattetid. Blöjan placeras på en docka och artificiell urin injiceras när dockan ligger på höger eller vänster sida. När blöjan börjar läcka avbryts testet och mängden injicerad urin noteras samt var läckaget uppstått.

I. Andningsförmåga
Blöjans förmåga att andas (ventilera bort fukt) testas genom att mäta mängden fukt som blöjan avger på utsidan.

J. Mjukhet
Blöjans mjukhet på insidan mäts digitalt. Mätningen omfattar fibrernas mjukhet, ytans struktur, ytans densitet och hur följsamt ytskiktet är.

Tolkning och betygsättning

Resultaten från testet har betygsatts i samråd med laboratoriet. Betygen är satta på en 10-gradig skala där 10 är bäst. Betyg under 6 har endast getts om resultaten anses dåliga eller avsevärt sämre jämfört med övriga produkter i urvalet.

I totalbetyget har delbetygen för de olika testparametrarna viktats samman enligt följande:

Skydd mot läckage: 45%

G. Skydd mot läckage när barnet ligger på mage och rygg: 70%
H. Skydd mot läckage med barnet i sidoläge: 30%

Torrhet mot huden: 25%

E. Torrhet mot huden under användning dagtid: 20%
F. Torrhet mot huden under användning nattetid: 60%
D. Absorptionshastighet: 20%

Andningsförmåga (I): 10%

Mjukhet (J): 10%

Hanterbarhet, vikt och tjocklek: 10%

B. Mekaniska egenskaper: 50%
C. Vikt och tjocklek: 50%

Intressant fakta

Varje gram mer som en blöja väger leder till 5 kg mer sopor under den totala blöjanvändningen. Det skulle innebära att skillnaden mellan de lättaste och de tyngsta ger cirka 70 kg mer avfall under hela blöjperioden.

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Vinteroveraller - priset ingen garanti för kvalitet

Vi förväntar oss att de ska hålla barnen torra och tåla rutschkanan och tuffa tag på lekplatsen. Det klarar också flera av vinter-overallerna i Testfaktas test men långt ifrån alla. Och priset är ingen garanti för kvalitet – testets dyraste overall utmärker sig negativt.

Laboratorietest

Padelbollen som håller längst

Padelbollar är en förbrukningsvara och enligt tillverkarna bör man byta ut bollarna efter två till tre matcher. Testfaktas test av tio kända varumärken visar att flera av bollarna tappar sugen långt tidigare än så, och dessutom är det stora skillnader i studs och hastighet mellan olika fabrikat.

Laboratorietest

Dammsugarnas munstycke avgörande i testet

Damm på parketten eller smulor på köksgolvet. Testfaktas dammsugartest visar att det är svårt att få fram en maskin som är bra på allt.
– Att finjustera munstycket är det magiska tricket för varje tillverkare, säger Albrecht Liskowsky, testledare på laboratoriet.

Laboratorietest

Mio Delux Dream

Kontinentalsängen Delux Dream med bäddmadrassen Delux Sleep från möbelkedjan Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga tre kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Delux Dream uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för såväl mindre som medelstora och större personer.

Laboratorietest

Rusta dammsugare Silence 700W

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas dammsugare Silence. Rustas dammsugare har testats tillsammans med jämförbara dammsugare med sladd och påse från bland annat Miele och Nilfisk. Dammsugaren från Rusta presterar sammantaget bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Connect Ultra Premium

Testfakta har på uppdrag av ÖoB laboratorietestat ett urval av alkaliska AA-batterier, däribland ÖoB:s egna fabrikat Connect Ultra Premium. Testresultatet visar att Connect Ultra Premium presterar genomgående bra i samtliga testmoment och uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Performance.

 

Långtidstest av elcyklar - resultat

1 000 km i vardagen - hur klarar sig elcyklarna utanför laboratoriemiljön?

Laboratorietest

Det kan vara ditt padelrackets fel om ditt spel har blivit sämre

Man ska ju inte skylla på materialet, men världens första laboratorietest av padelracketar visar att ditt racket faktiskt kan ha förändrats. Ett testat märke visade avvikande mätvärden med 25 procent efter uthållighetstestet.

Laboratorietest

Det vita snuset, en lömsk nikotinfälla

Testfakta har granskat några av de vanligaste varianterna av det omdebatterade vita snuset och hittat stora variationer. I några fall närmare tre gånger högre nikotineffekt jämfört med vanligt tobakssnus. Från och med 1 juli måste också nikotinhalten deklareras på alla produkter.

Laboratorietest

Vegofärsen blir en järnfälla

Allt fler väljer vegofärs framför köttfärs. Men för någon som har ett behov av samma tillskott av järn och zink som för kött kan det vara ett förrädiskt val. Testfaktas test av 14 vegofärser visar att kroppens förmåga att tillgodogöra sig järn och zink hämmas av den så kallade fytinsyran som bland annat förekommer i baljväxter.

Små PFAS-spår från fluorvallan längs Vasaloppet

Testfakta har låtit testa ett antal vattendrag i anslutning till Vasaloppet för att utröna om åkarnas fluorvallor bidrar till ökade nivåer av PFAS-kemikalier. 

Analysen visar knappt mätbara nivåer.

–  Det är helt klart lägre än förväntat, vilket förstås också är positivt, säger Torbjörn Synnerdahl, testansvarig vid Eurofins.

Laboratorietest

Låt pengarna styra fetavalet

Sugen på en äkta feta till den grekiska salladen? Låt priset avgöra!
Testfakta stora test av fetaost visar att det inte är några större skillnader i smak, kvalitet eller innehåll mellan alternativen. Du får en bra fetaost – oavsett om du betalar 145 eller 200 kronor kilot.

Elcyklar - en omogen marknad

Testfaktas långtidstest av elcyklar visar tydligt att det fortfarande är en väldigt omogen marknad. Många elcyklar är undermåligt utrustade, särskilt när det gäller bromsarna.

Fem sätt att somna snabbare

En god natts sömn kan ibland kännas svårfångad. Den är också högst personlig: otaliga faktorer spelar in i varje persons sömnrutin. Här är några metoder som har hjälpt andra att somna på kvällen.

Laboratorietest

Bästa plåstret på såren

Finns det plåster som både stoppar blodflödet och sitter kvar - även när det blir blött? Då får du vara beredd att betala lite mer – ett billigare plåster brister ofta i något av momenten.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.