Elcykelns bromsar är undermåliga

Elcykelns bromsar är undermåliga

De sju testobjekten. Foto: Stefan Ernst.
En elcykel monterad på laboratoriets testrigg. Foto: Stefan Ernst.
Testinjengören förbereder för bromstest. Foto: Stefan Ernst.
Cykelns bromskraft mäts på testrigg på simulerat vått underlag. Foto: Stefan Ernst.
Testpanel bestående av specialister från laboratoriet testkör cyklarna. Foto: Stefan Ernst.
Laboratorietest

Räckvidden blir bättre och konstruktionerna stabilare. Men för några av elcyklarna räcker inte bromsarna till visar resultaten i Testfaktas laboratorietest.

 

Laboratorietest
Håkan Lövström Publicerad: 17 Jun, 2021
Läs senare

-    Du kan knappast väga mer än 55 kilo om du ska kunna få stopp med den här cykeln, säger testledaren Marco Brust om Crescents elcykel Elis. Bromsarna klarade inte en högre maxvikt än 77 kilo för förare + cykel  + last.

I och med pandemin blev det populärt att välja andra färdsätt än buss eller tunnelbana. Elcyklarna blev därmed en av fjolårets storsäljare och det verkar vara samma trend i år.

Testfakta har gjort ett laboratorietest med sju stycken vanliga elcyklar från den svenska marknaden. De svenska generalagenterna har fått skicka sina cyklar till laboratoriet Velotech i Schweinfurt, Tyskland.

[PDF]

I laboratoriets testramper mättes bland annat räckvidd, teknisk prestanda och bromsar. Det är mycket som utvecklats när det gäller elcyklarna under de senaste åren. Men det finns problem när det gäller bromsverkan på några av cyklarna.

Bromsar och andra tekniska delar har testats enligt en eu-standard som heter EN 15194:2017-12. Det var stora skillnader i bromskraft mellan de olika cyklarna. Bäst bromsverkan hade testets totala vinnare Ortler som uppmätte 480,8 newton samt 391,9 newton i bromskraft på fram- och bakhjulet i torra förhållanden. Sämst var Crescent med knappt halva bromsverkan, 199,5 newton respektive 286,7 newton i torra förhållanden, dock var bromsarna på framhjulet något bättre under våta förhållanden, 274,5 newton.

En av testerna i denna eu-standarden är att undersöka vilken maxvikt cykelns sämsta broms (fram eller bak) klarar. Det här motsvarar alltså en nödsituation där du verkligen måste få stopp på din elcykel.

Här klarar Crescent bara 77 kilo som maxvikt när laboratoriet ska få stopp på cykeln.

-      Även jag som är ganska liten och bara väger 75 kilo skulle vara alldeles för tung för den här cykeln, säger Marco Brust som testat elcyklar i många år. Han ser att många varu- märken i Europa köper in sina elcyklar från Asien och att alla delar inte håller för en allt tyngre europeisk befolkning.

-      Vi utgår från ett eu-genomsnitt där männen väger drygt 90 kilo. Om elcykeln dessutom väger 25 kilo och du har  någon extra last är det fler cyklar än Crescent som får svårt att klara bromstestet.

Giant Explore E+ 3GTS klarar exempelvis högst 109 kilo maxvikt för att stanna på bromstestet. Winora, 117 kilo, och Biltema 118 kilo har båda resultat som borde ge upphov till försiktighet om du är en välvuxen cykelköpare.

En testkategori där Crescent hamnar i topp är support-faktor. Det handlar om hur mycket mer kraft elmotorn bidrar med i förhållande till kraften när du trampar. Det här momentet motsvarar vilken extrakraft du får när du tex. cyklar i en uppförsbacke. Crescent (2,7) har nästan tre gånger så hög maximal support-faktor som Ecoride (1.0).

Slutliga testvinnaren är Ortler Lyon som har det lägsta mekaniska motståndet i testerna. Det mekaniska motståndet är ett mått på hur mycket av den kraft som används när du trampar som går vidare ut i bakhjulet. På Biltemas cykel är det nästan hälften (49 watt av ursprungliga 100) av din ansträngning som förloras i friktion via trampor, kedja, växel och kullager. På Ortler är det 33 watt av 100 som försvinner i mekaniskt motstånd.

Men vad är då den maximala räckvidden för elcyklarna? Biltemas elcykel Yosemite City Connect 28 klarade den längsta sträckan på plan yta både med maximal support och med lägsta support. Med maximal motorhjälp klarade Biltemas elcykel 15,9 mil på plan yta.

Den som har många backar att besegra under sin väg till och från jobbet bör dock välja en annan cykel. Giant Explore E+ 3GTS har den bästa räckvidden när det är sex procents motlut. Med maximal support har den en räckvidd på 2,3 mil i sex procents motlut jämfört med 2,1 mil för Biltema i under samma förhållanden.

- Vår erfarenhet säger att de som skaffar en elcykel oftast kör med så mycket elhjälp som möjligt, berättar Marco Brust.

 

 

 

 

Crescents kommentar till Testfaktas test av elcyklar

”Vi blev mycket förvånade över testresultatet och ställer oss frågande till att dra slutsatser om bromsverkan genom test av en enda cykel när resultatet så kraftigt avviker från vad man kan förvänta sig av en godkänd och testad broms, som dessutom är en av de största på marknaden. Det tyder på att cykeln har fått skador under frakten, att luft kommit in i systemet eller föroreningar på bromsbeläggen. Vi genomför egna funktionstester löpande på våra cyklar, så också på denna cykelmodell. Vi har inga indikationer på något som visar på undermålig bromsverkan eller något som avviker från gällande standard i våra tester. Vi har önskat att få möjlighet att undersöka detta närmare, samt testa cykeln i ett oberoende jämförande test så att konsumenten inte får vilseledande information. Tyvärr så har våra önskemål inte kunnat tillgodoses. Testlaboratoriet som Testfakta anlitat har ifrågasatts av fler aktörer i branschen i samband med tidigare tester av elcyklar.”

Testfaktas svar på Crescents kritik

Cyklarna har testats på det tyska laboratoriet Velotech som är ackrediterade för tester av cyklar och cykelkomponenter. Velotech är väl etablerade som testinstitut på den tyska marknaden och anlitas regelbundet av tillverkare. Under de fem år som Testfakta anlitat Velotech har det aldrig framförts någon kritik från tillverkarhåll mot laboratoriet.

Alla cyklar som kommer till laboratoriet genomgår först en noggrann funktionskontroll för att säkerställa att cykeln inte är skadad, felinställd, felmonterad eller på något sätt inte fungerar som det är tänkt. Om så skulle vara fallet ombeds tillverkaren skicka in ett fungerande exemplar, alternativt repareras cykeln av laboratoriet.

Alla cyklar har testats på samma sätt och enligt den gällande säkerhetsstandarden EN 15194:2017-12. Samtliga testmoment avseende cyklarnas bromsar utförs tre gånger, med olika bromskraft, för att säkerställa ett rättvisande resultat.

Testfakta har haft en dialog med Crescent avseende cykelns undermåliga bromsar och Crescent har fått tillgång till alla mätvärden från testet. Att Crescents broms är testad och godkänd av leverantören av bromsen innebär inte att den är testad och godkänd för att leverera en specifik bromsverkan när den är monterad på cykeln, vilket även bromsleverantören tydligt upplyser om. Cykelns konstruktion, valda bromsbelägg och andra faktorer har en stor inverkan på hur väl bromsen fungerar när den är monterad på cykeln. Crescent har haft möjlighet att visa upp egna data för att styrka deras talan. Crescent har dock inte kunnat göra detta då de själva meddelar att denna modell tyvärr inte är testad när det gäller bromsverkan.

 

 

Fakta om testet

Testfakta har genomfört ett jämförande laboratorietest av elcyklar från de större tillverkarna på den svenska och norska marknaden. Testet har utförts av testlaboratoriet Velotech i tyska Scweinfurth. Velotech är ett ackrediterad laboratorium för test av cyklar enligt DIN EN ISO / IEC 17025.

Urval
Kriterier för urvalet har varit cyklar i prisspannet 20 000 till 25 000 kronor, med mittmonterad motor (placerad i anslutning till tramporna) på max 250 W.

Följande cyklar ingår i urvalet:

 • Biltema - Yosemite City Connect 28"
 • Ecoride - Ambassador AXS M-8
 • Evobike - SPORT-8 Mid-Drive 250W
 • Crescent - Elis
 • Winora - Yucatan 8
 • Giant - Explore E+ 3GTS
 • Ortler - Lyon

Laboratorietestet omfattar följande parametrar

Räckvidd
Räckvidden mättes i laboratoriets testramp med belastning motsvarande en person som väger 90 kg. Testet utfördes både i sex procents motlut och på plan yta. I motlut simulerades en trampkraft (pedalkraft) motsvarande 100 Watt och på plan yta 70 Watt. Tramphastigheten (kadensen) ställdes in på 60, det vill säga 60 varv per minut. Testerna gjordes med maximal el-assistans (maximal support) och lägsta el-assistans (Lägsta support).

 • Vid maximal support i sex procents motlut hade den bästa cykeln (Giant) en räckvidd på 23 km och den sämsta (Crescent) 15 km.

 • På plan yta med maximal support var skillnaderna betydligt större. Den bästa (Biltema) klarade hela 159 km, mer än dubbelt så långt som den sämsta (Winora) med 76 km.

 • Vid lägsta support i sex procents motlut hade den bästa cykeln (Giant) en räckvidd på 66 km och den sämsta (Ecoride) knappt 31 km.

 • På plan yta med lägsta support var skillnaderna betydligt större. Den bästa (Biltema) klarade hela 312 km, tre gånger så långt som den sämsta (Crescent) med 99 km.

Crescent Elis var den cykel som sammantaget hade lägst räckvidd. Men Crescent var också den cykel som gav mest motorsupport (se nedan).

Mätvärdena för räckvidd ger en bra bild av skillnaderna i prestanda mellan cyklarna. Det som påverkar resultatet är supporten från motorn, batteriets kapacitet, motorns effektivitet och den mekaniska trögheten, dvs hur mycket kraft som går förlorad mellan tramptaget och det man får ut på bakhjulet.

Hur långt man kommer i verkliga förhållanden beror på en mängd olika faktorer som vindförhållanden, hur jämnt man trampar, hur vägens topografi ser ut, hur mycket support man väljer och hur mycket man väger.

I vår betygsättning av räckvidd har vi vägt samman resultatet av räckvidd (hur långt man kommer) och hur mycket supportmotorn ger. De cyklar som ger relativt hög support i alla effektlägen förbrukar mer batterikapacitet, men man cyklar då också snabbare med samma pedalkraft eftersom man kan använda en högre växel.

Supportfaktor (motor-assistans)
Supportfaktor anger kraften motorn bidrar med i förhållande till den manuella trampkraften. Om man trampar med kraften 100 W och cykelns bakhjul levererar 400 W är supportfaktorn 3. Mätning av supportfaktor görs vid en trampkraft av 100 W och kadens 60 vid maximal support (el-assistans).

Resultatet visar på stora skillnader i hur mycket support de olika cyklarna ger. Högst supportfaktor hade Crescent med 2,7 vilket är nästan tre gånger högre än Ecoride med en supportfaktor på 1,0.

Hur mycket support man behöver är givetvis individuellt men med för låg support blir det jobbigt i uppförsbackar, och det är ju speciellt då man vill få hjälp av elcykelns motor.

Teknisk prestanda
Teknisk prestanda handlar framförallt om cykelns förmåga att ta tillvara på trampkraften, dvs hur mycket av den kraft man trampar med som når bakhjulet eller vägen. Kraften från tramporna förmedlas till bakhjulet via trampor, kedja, växelmekanism och kullager som tillsammans skapar ett mekaniskt motstånd.

Cykeln med högst mekaniskt motstånd (Biltema) förlorar nästan hälften (48W) av de 100 W som användes vid mätningen innan den når bakhjulet, jämfört med cirka en tredjedel i förlust för de med lägst motstånd (Ortler och Giant, 33 samt 34 W).

Den andra delen av teknisk prestanda handlar om hur cykeln är anpassad till gällande lagkrav. För att klassas som elcykel får motorstyrkan vara max 250 W och motorn får bara förstärka trampningen. Motorn får bara ge kraft vid trampning upp till en maxhastighet på 25 km/h. Vid 25 km/h ska el-cykelns motor inte längre ge någon support. Det var ingen av cyklarna som avvek från gränsen på 25 km/h + 10%.

Bromsar
Bromsarna är viktiga och inte minst för en el-cykel som både går snabbare och väger mer än en vanlig cykel. Cyklarnas bromskraft testades i laboratoriets testramp med både torra och våta bromsar i enlighet med den officiella standarden. Handbromsarna aktiveras med en kraft på 80 N och fotbromsarna (Biltema och Eco-ride) med en kraft på 200 N. Bromsverkan testas med den maximala vikten som anges för cykeln (cykel + förare + last).
Skillnaderna i bromsverkan var stora. Cykeln med klart bäst bromsverkan var Ortler som uppmätte 481 N respektive 392 N på fram- och bakhjulet vid torra bromsar. Det ska jämföras med 200 N respektive 287 N för den sämsta cykeln i bromstestet (Crescent). På vått underlag var skillnaderna mindre.

Det anmärkningsvärda i vårt test är att flera cyklar inte klarar av att bromsa sin egen angivna maxvikt med den sämsta bromsen. De enda cyklarna som var klart godkända är Evobike och Ortler.
Biltema och Ecoride ligger på gränsen för att bromsa sin egen angivna maxvikt men dessa cyklar har pedalbroms för bakhjulet. Pedalbromsar har en sämre effekt än så kallade V-bromsar och diskbromsar. Så mycket sämre att det nu diskuteras om denna typ av broms ska räknas som en broms i nästa version av säkerhetsstandarden för cykeltester. Enligt laboratoriet anses fotbromsen  endast kunna hjälpa till att minska hastigheten långsamt. I en nödsituation duger de inte. 

Köregenskaper
En användarpanel bestående av specialister och vana cyklister med koppling till laboratoriet har praktiskt testat och testkört cyklarna för att utvärdera bland annat följande aspekter:

 • Elmotorns support och smidighet vid start och stopp

 • Kraftig inbromsning och start i motlut

 • Starta med och utan support från elmotorn 

 • Balans, manövrering och komfort

 • Vibrationer och stabilitet

 • Växlarnas funktion

 • Handtagens utformning och ergonomi

Det som användarpanelen lyfte fram som mera anmärkningsvärt var Crescent som hade ryckig övergång mellan de olika supportlägena. Motorn var inte helt synkroniserad med tramporna då den fortsatte att ge kraft en stund efter att man slutat trampa.

På den positiva sidan utmärker sig framförallt Giant som stabil med bra köregenskaper, bra stötdämpning, hög komfort och stark motor.   

Biltema, Ecoride samt Ortler var mindre stabila och tenderar att vobbla när man släpper händerna från styret vid färd. 

Laboratoriet bedömde dessutom displayens information (i standardläge) och läsbarhet samt hur enkelt det är att ta bort, ladda och sätta fast batteriet.

Avslutningsvis undersökte laboratoriet också om cykeln uppfyller kraven på utrustning, märkning och dokumentation.

Betygsättning

Resultaten från laboratorietestet har betygsatts och viktats samman till ett totalbetyg i samråd med laboratoriet. Betygsättningen går på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst.

Betygen från de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande:

 • Räckvidd och support 40 %
 • Bromsar 20%
 • Köregenskaper 20%
 • Teknisk prestanda 20%
Cykelbranschen om elcyklarnas bromsverkan

Cykelbranschen som företräder Sveriges cykelhandlare ser elcyklarna som en välkommen utveckling. Bara under 2020 såldes det mer än 96 000 elcyklar i Sverige och takten har knappast mattats av i år.

-     Vi har inte haft några ärenden uppe kring cyklarnas bromsverkan i vår styrelse, säger Joakim Stenberg som är vd på Cykelbranschen.

-      I första hand har vi haft ärenden kring batteriernas livslängd och kapacitet.

När det gäller vem som har ansvaret för underdimensionerade bromsar på en elcykel kan Joakim Stenberg inte se att det finns några klara riktlinjer.

-     I slutändan har ju konsumenten också ett eget ansvar att de köper en cykel som passar, förklarar Joakim Stenberg.

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Vinteroveraller - priset ingen garanti för kvalitet

Vi förväntar oss att de ska hålla barnen torra och tåla rutschkanan och tuffa tag på lekplatsen. Det klarar också flera av vinter-overallerna i Testfaktas test men långt ifrån alla. Och priset är ingen garanti för kvalitet – testets dyraste overall utmärker sig negativt.

Laboratorietest

Padelbollen som håller längst

Padelbollar är en förbrukningsvara och enligt tillverkarna bör man byta ut bollarna efter två till tre matcher. Testfaktas test av tio kända varumärken visar att flera av bollarna tappar sugen långt tidigare än så, och dessutom är det stora skillnader i studs och hastighet mellan olika fabrikat.

Laboratorietest

Dammsugarnas munstycke avgörande i testet

Damm på parketten eller smulor på köksgolvet. Testfaktas dammsugartest visar att det är svårt att få fram en maskin som är bra på allt.
– Att finjustera munstycket är det magiska tricket för varje tillverkare, säger Albrecht Liskowsky, testledare på laboratoriet.

Laboratorietest

Mio Delux Dream

Kontinentalsängen Delux Dream med bäddmadrassen Delux Sleep från möbelkedjan Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga tre kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Delux Dream uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för såväl mindre som medelstora och större personer.

Laboratorietest

Rusta dammsugare Silence 700W

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas dammsugare Silence. Rustas dammsugare har testats tillsammans med jämförbara dammsugare med sladd och påse från bland annat Miele och Nilfisk. Dammsugaren från Rusta presterar sammantaget bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Connect Ultra Premium

Testfakta har på uppdrag av ÖoB laboratorietestat ett urval av alkaliska AA-batterier, däribland ÖoB:s egna fabrikat Connect Ultra Premium. Testresultatet visar att Connect Ultra Premium presterar genomgående bra i samtliga testmoment och uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Performance.

 

Långtidstest av elcyklar - resultat

1 000 km i vardagen - hur klarar sig elcyklarna utanför laboratoriemiljön?

Laboratorietest

Det kan vara ditt padelrackets fel om ditt spel har blivit sämre

Man ska ju inte skylla på materialet, men världens första laboratorietest av padelracketar visar att ditt racket faktiskt kan ha förändrats. Ett testat märke visade avvikande mätvärden med 25 procent efter uthållighetstestet.

Laboratorietest

Det vita snuset, en lömsk nikotinfälla

Testfakta har granskat några av de vanligaste varianterna av det omdebatterade vita snuset och hittat stora variationer. I några fall närmare tre gånger högre nikotineffekt jämfört med vanligt tobakssnus. Från och med 1 juli måste också nikotinhalten deklareras på alla produkter.

Laboratorietest

Vegofärsen blir en järnfälla

Allt fler väljer vegofärs framför köttfärs. Men för någon som har ett behov av samma tillskott av järn och zink som för kött kan det vara ett förrädiskt val. Testfaktas test av 14 vegofärser visar att kroppens förmåga att tillgodogöra sig järn och zink hämmas av den så kallade fytinsyran som bland annat förekommer i baljväxter.

Små PFAS-spår från fluorvallan längs Vasaloppet

Testfakta har låtit testa ett antal vattendrag i anslutning till Vasaloppet för att utröna om åkarnas fluorvallor bidrar till ökade nivåer av PFAS-kemikalier. 

Analysen visar knappt mätbara nivåer.

–  Det är helt klart lägre än förväntat, vilket förstås också är positivt, säger Torbjörn Synnerdahl, testansvarig vid Eurofins.

Laboratorietest

Låt pengarna styra fetavalet

Sugen på en äkta feta till den grekiska salladen? Låt priset avgöra!
Testfakta stora test av fetaost visar att det inte är några större skillnader i smak, kvalitet eller innehåll mellan alternativen. Du får en bra fetaost – oavsett om du betalar 145 eller 200 kronor kilot.

Elcyklar - en omogen marknad

Testfaktas långtidstest av elcyklar visar tydligt att det fortfarande är en väldigt omogen marknad. Många elcyklar är undermåligt utrustade, särskilt när det gäller bromsarna.

Fem sätt att somna snabbare

En god natts sömn kan ibland kännas svårfångad. Den är också högst personlig: otaliga faktorer spelar in i varje persons sömnrutin. Här är några metoder som har hjälpt andra att somna på kvällen.

Laboratorietest

Bästa plåstret på såren

Finns det plåster som både stoppar blodflödet och sitter kvar - även när det blir blött? Då får du vara beredd att betala lite mer – ett billigare plåster brister ofta i något av momenten.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.