Stort test av duntäcken - Dunets kvalité värmer bäst

Stort test av duntäcken - Dunets kvalité värmer bäst

Dunets kvalité avgörande för värmeisoleringen Foto: Shutterstock
Analys av andelen dun och övrigt innehåll i fyllningen Foto: IDFL
Dunet tas ut från täcket innan den noggranna analysen kan genomföras Foto: IDFL
Partikeltätheten kontrolleras genom att låta täcket cirkulera i en tunna med gummiklossar, därefter mäts antalet läckta partiklar Foto: IDFL
Mängden dun i täcket kontrolleras genom vägning Foto: IDFL
Laboratoriet analyserar trådtäthet samt utför en bedömning av textilkvalité Foto: IDFL
Dunets kvalité, värmeisolation och andningsförmåga sätts på prov Foto: IDFL
Laboratorietest

Ett duntäcke som både håller värmen och andas när vinterkylan slår till? Testfaktas test visar att dunets kvalitet har stor betydelse för resultatet. I ett par fall finns också en hel del luft i priset för fjädrarna.

Laboratorietest
Peter Willebrand Publicerad: 19 Dec, 2022
Läs senare

Vintern har kopplat greppet om Sverige. Många som redan har skruvat ned temperaturen inomhus har satt på sig en extratröja för att motverka rekordhöga energikostnader. Av samma anledning står sannolikt ett värmande duntäcke på fler önskelistor än vanligt inför den här julen. Vad ska man då tänka på när man ska köpa ett duntäcke – och hur stora skillnader i kvalitet återspeglas i prissättningen?

Testfakta har låtit testa sju normalstora duntäcken på den svenska marknaden. Samtliga innehåller dun från and och prisspannet går från 1295 kronor till 3 989 kronor.

[PDF]

Testet är utfört vid det schweiziska laboratoriet IDFL som är specialiserade på test och utvärdering av produkter med fjäderdun. Tyngdpunkten i testet och bedömningen ligger på mängden dun, dunets kvalitet, värmeisolerande förmåga och andningsförmåga. Även kvaliteten på tyget och konstruktionen ligger till grund för den slutgiltiga betygsättningen.

Många utgår från mängden dun när de ska köpa ett duntäcke. Det är också mått som tillverkarna använder i sin marknadsföring.
–      Täckets tjocklek sammankopplas ofta med värmeförmågan, men tjockleken i sig har väldigt sällan att göra med täckets kvalitet. Det är kombinationen av mängden dun, dunens kvalitet och fördelningen i täcket som är avgörande för den värmeisolerande förmågan, säger Geoffrey Allred, testansvarig på IDFL.

Detta blir ganska tydligt illustrerat i testet där Cura med ett relativt högt duninnehåll har sämre värmeisolerande förmåga än många täcken med ett avsevärt lägre duninnehåll.
Omvänt ger testvinnaren Värnamos täcke en väldigt bra värmeisolation, trots att mängden dun i täcket är betydligt lägre än till exempel Hemtex, testets tvåa.

Skillnaden förklaras med dunets fluffighet, eller bärighet som det heter på fackspråk.
–      Dun som fyller en större volym ger en bättre värmeisolering och håller temperaturen på en bra nivå, säger Geoffrey Allred.

För en vanlig konsument är det förstås svårt att bedöma om mängden dun verkligen motsvarar vad tillverkaren anger. Testet avslöjar också i två fall relativt stora avvikelser från den deklarerade mängden - så pass stora att laboratoriet bedömde dem som felaktigt deklarerade.
Kronborg från Jysk uppvisade en negativ avvikelse med 20 procent. Ikea låg också under deklarerad nivå, med en negativ avvikelse på 13 procent. Övriga täcken hamnade inom felmarginalen för den uppgivna mängden.

Täckets överdragstyg är viktigt, inte minst för astmatiker. Tyget bör dels hålla tätt så att partiklar och damm i dunet inte släpps ut, dels förhindra att kvalster tar sig in i dunet. Ikeas tyg får testets högsta betyg, bland annat för att tyget har den högsta trådtätheten. På den andra änden av betygsskalan hittar vi Cura som släppte igenom för mycket partiklar.

Täckenas konstruktion har även ”synats i sömmarna”. De flesta håller en genomgående hög nivå. Den enda som sticker ut negativt är Ellos som bland annat får omdömet dåligt när det gäller just sömmarnas kvalitet.

Var kommer dunet ifrån då? Alla täcken i testet innehåller dun från and, men inte från svenska gräsänder. En klar majoritet av allt dun i täckena är enligt Geoffrey Allred biprodukter från fågeluppfödning.
–      Merparten kommer från Kina, en stor andel kommer också från fågelfarmer i Europa och övriga länder. Med hjälp av olika certifikat och hållbarhetskrav ska tillverkarna och underleverantörerna ha kontroll över dunens ursprung och förädling genom hela kedjan, allt för att undvika dun från djur som hanterats dåligt.

Alla täcken utom Ikea har någon form av märkning avseende hållbarhetskrav på dunet.

Fakta om testet

Laboratorietestet av duntäcken har utförts av IDFL (International Down and Feather Laboratory) i Schweiz och följer etablerade, internationella standards för test av täcken och textilier.

Följande duntäcken har testats

 1. Värnamo of Sweden - Lilja
 2. Hemtex - Disa
 3. Engmo Dun - Cecilia
 4. IKEA - Fjällhavre
 5. Cura - Dreamy down
 6. Kronborg -Besseggen
 7. Ellos - Luna

Urvalskriteriet har varit duntäcken med måtten 150 x 200/210 cm och deklarerade som varma. Fyra provobjekt av varje täcke har köpts in eller levererats från tillverkarna under oktober månad 2022.

Laboratorietestet

Täckena har genomgått ett 15-tal testparametrar för att bedöma och mäta följande huvudaspekter:

 • Mängden dun
 • Dunets kvalitet
 • Värmeisolationsförmåga
 • Andningsförmåga
 • Partikeltäthet
 • Textiliernas kvalitet
 • Konstruktionskvalitet

Mängden dun
För att mäta andelen dun tas täckets fyllning ut och vägs. Därefter analyseras mängden dun och övrigt innehåll i fyllningen. Andelen dun ska stämma överens med det som deklarerats på produkten.

Dunets kvalitet
Kvalitén på dunet bestäms bland annat av dunets bärighet som mäts i termer av den volym i kubikcentimeter som ett gram dun ger under ett visst tryck. Ju högre volym desto bättre bärighet.
Dunets renhet från bakterier bedöms genom att mäta halten av syre i dunet. Syret i sig behöver inte innebära bakterier men indikerar en högre halt av organiska rester som i sin tur kan ge upphov till bakterier. Gränsen för godkänt i Europa går vid 10 mg per 100 g, vilket alla täcken klarade med god marginal. Även dunets renhet från damm mäts genom att dunet blötläggs och vattnets grumlighet mäts.
Fragment av skadat dun eller skadade fjädrar och främmande material som inte bidrar till dunets bärighet eller värmeisolerande förmåga klassificeras som övrigt innehåll. Detta får inte överstiga 5 procent av den totala fyllningen om täcket ska klara den högsta kvalitetsnivån (Klass 1).

Värmeisolationsförmåga
Täckets förmåga att hålla värmen beror givetvis på mängden dun, men även på dunets kvalitet. En högre bärighet (se kvalitet ovan) gör att dunet kan hålla mer isolerande luft. Isolationsförmågan bedöms genom att mäta hur bra värmen i en kropp bibehålls av täckets isolationsförmåga. Mätvärdet anges i enheten Clo (Clothing insulation) där värdet 1 motsvarar den värmeisolation som krävs för att en människa ska behålla kroppstemperaturen vid 21°C.

Andningsförmåga
Täckets förmåga att andas (ventilera ut fukt från kroppen) bedöms genom att mäta mängden ånga som tillåts passera genom täcket under ett visst tidsintervall. Ju högre ånggenomsläpp, desto bättre andningsförmåga.

Partikeltäthet
Allergena partiklar från dunet kan ge upphov till allergier hos känsliga personer och det är därför viktigt att textilierna runt dunet håller tätt. För att testa partikeltätheten får täcket rotera i en trumma under 30 minuter, samtidigt som det utsätts det för slag med gummiklossar. Antalet läckta partiklar mäts och för att uppfylla laboratoriets täthetskrav ”Downproof” får textilierna inte släppa igenom mer än en viss mängd partiklar. Utifrån antalet läckta partiklar graderar laboratoriet täckena på en 5-gradig skala, där 5 är bäst.

Textiliernas kvalitet
Textiliernas kvalitet bestäms bland annat av trådtätheten. Ju fler trådar per kvadrattum (in2) desto bättre. I testet har laboratoriet även bedömt den allmänna textilkvalitén (eventuella fabrikationsfel).

Konstruktionskvalitet
Under konstruktionskvalitet ingår dunets fördelning i täcket, sömmarnas kvalitet och en allmän bedömning av konstruktionskvalitén. Bedömningen görs på en 5-gradig skala där 5 är mycket bra.

Betygsättning och viktning av resultatet

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst.
Betygen för testets olika delmoment har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande:

1.     Mängden dun och dunets kvalitet - 40%
2.     Värmeisolation och andningsförmåga - 40%
3.     Partikeltäthet och textiliernas kvalitet - 10%
4.     Konstruktionskvalitet - 10%

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Mio Delux Dream

Kontinentalsängen Delux Dream med bäddmadrassen Delux Sleep från möbelkedjan Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga tre kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Delux Dream uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för såväl mindre som medelstora och större personer.

Laboratorietest

En bra bäddmadrass kan rädda en dålig säng

Vaknar du med ont i höften eller axeln? Kanske börjar sängen bli för gammal eller sover du kanske mer på sidan än tidigare. En ny säng är en betydande investering men ofta kan det räcka med en ny bäddmadrass för att förbättra sängens ergonomi.
Testfakta har testat hur åtta olika bäddmadrasser förbättrar ergonomin i en dålig resårbotten.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i den övre prisklassen

En bra säng ska ge kroppen stöd och samtidigt låta axlar och höft sjunka ner i bädden. Men en felbalanserad fjädring kan ge känslan av hängmatta med ryggproblem som resultat. Hur bra är då en lite dyrare kontinentalsäng? Testfakta Research har laboratorietestat och jämfört ett urval av kontinentalsängar i premiumklassen.

Laboratorietest

Konsistensen avgörande i smaktest av vegetariska bitar

Allt fler väljer att äta veganskt eller vegetariskt, åtminstone emellanåt. Ett snabbt och lätt sätt att laga en köttfri måltid är att använda ett vegetariskt köttsubstitut som till exempel vegobitar. Men är det någon skillnad mellan olika märken och är priset en garanti för bättre kvalitet? Testfakta har testat och analyserat vegobitar och ser att det sitter i själva tugget.

 

Laboratorietest

Fristående skummadrass, ett flexibelt alternativ

En ny generation av fristående skummadrasser ger ergonomi i nivå med klassiska spiralfjädrar, visar Testfakta Researchs uppdragstest.

 

Laboratorietest

Cape Farewell ställbar säng

Mios ställbara säng Cape Farewell har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Sängen uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för samtliga tre kroppstyper.

Laboratorietest

Varierande kvalitet i fristående resårmadrasser

En fristående resårmadrass kan läggas direkt på golvet eller i en sängram. En flexibel lösning som ger ergonomi i nivå med en klassisk resårsäng. Men långt ifrån alla fabrikat håller måttet, och priset är ingen garanti för kvalitet visar Testfaktas laboratorietest av sju vanliga modeller.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i den lägre prisklassen

Med testerna redo i mobilen har sängkunderna oftast en klar åsikt om sitt sängköp.
— De yngre kunderna är speciellt medvetna om att sängköpet kan vara hemmets viktigaste, säger Agneta Winther som sålt sängar i över tio år.

 

Laboratorietest

Roma kontinentalsäng

Kontinentalsängen Roma från möbelvaruhuset Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Roma uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för kroppstyperna S (small), M (medium) och L (large).

Viktigt med rätt säng för god sömn

Fast eller mjuk, skum eller spiralfjädrar, zonindelad eller inte? Många begrepp och ett gigantiskt utbud gör det svårt att hitta rätt i sängdjungeln. Testfakta och ergonomiexpert Dr Florian Heidinger reder ut begreppen.

Laboratorietest

New York kontinentalsäng

Kontinentalsängen New York från möbelvaruhuset Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för större och tyngre personer, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen New York uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för kroppstyp L (large).

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.