Det vita snuset, en lömsk nikotinfälla

Det vita snuset, en lömsk nikotinfälla

12 tobaksfria varianter och 1 traditionell snussort har granskats. Foto: Rickard Kilström
Ökat användande av tobaksfritt snus skapar debatt. Foto: Snusbolaget
Tobaksfritt, även kallat vitt snus. Foto: Snusbolaget
Laboratorietest

Testfakta har granskat några av de vanligaste varianterna av det omdebatterade vita snuset och hittat stora variationer. I några fall närmare tre gånger högre nikotineffekt jämfört med vanligt tobakssnus. Från och med 1 juli måste också nikotinhalten deklareras på alla produkter.

Laboratorietest
Peter Willebrand Publicerad: 12 Jun, 2023
Läs senare

Debatten om det nikotinbaserade vita snusets existensberättigande har knappast undgått den som dagligen brukar någon form av stimulantia inom lagens gränser. Argumenten växlar från inkörsport till nikotinberoende eller andra droger till att vara en produkt som framför allt kan hålla unga borta från att börja röka eller använda det mer skadliga tobaksbaserade bruna snuset.

[PDF]

I Sverige använder cirka 20 procent av männen och sju procent av kvinnorna snus i någon form dagligen. Antalet rökare är dock avsevärt lägre än i andra länder. Bäst för folkhälsan vore förstås om alla slutade att bruka nikotin i någon form, men många är i dag fast i ett nikotinberoende.

Nikotinet är inte oproblematiskt ur medicinsk synvinkel. Forskning av till exempel Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, visar att nikotin inte bara är starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka bestående förändringar i hjärnans nervceller som styr beteende och känslor. Annan forskning utförd av Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, visar att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet som kopplas samman med en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt.

Oavsett hur man ser på bruket av vitt snus och dess effekter har det under alla omständigheter blivit en produkt som nått stora försäljningsframgångar, inte minst hos unga och kvinnor. En av anledningarna till detta är sannolikt spännande smaker som lockar nya konsumenter till kategorin.
Vitt, tobaksfritt snus och andra nikotinprodukter får inte säljas till personer under 18 år, men en Novus-undersökning från 2021 visade 19 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna i årskurs nio att de någon gång provat vitt nikotinsnus. I gymnasiet var motsvarande siffra 37 respektive 31 procent.

Testfakta har i samråd med externa experter utvärderat innehållet i tolv vanliga märken av vitt snus i jämförelse med ett vanligt brunt tobakssnus, General Original portion. Tonvikten ligger på nikotinhalt, pH-värde och förekomst av skadliga ämnen som de tobaksspecifika nitrosaminerna (NNN och NNK) och tungmetaller som arsenik och kadmium.

Analyserna som ligger till grund för vår utvärdering har utförts av det oberoende laboratoriet Eurofins Scientific i Lidköping på uppdrag av Nicoleaks.

Utvärderingen visar att vitt tobaksfritt snus innehåller avsevärt lägre nivåer av skadliga ämnen som nitrosaminer och tungmetaller, men det visar också att nikotinhalten ofta är väldigt mycket högre än i tobakssnus. Nikotinhalten varierar kraftigt mellan olika produkter, mellan cirka 2,3 mg/portion till som högst 19,9 mg/portion. Men det finns även starkare varianter på marknaden. Vanligt brunt tobakssnus brukar som jämförelse ligga på cirka 8mg/portion, även om det också finns betydligt starkare produkter.

Men nikotinhalten förklarar bara en del av styrkan. Snusets pH-värde har också en stor betydelse för effekten. När saliven löser upp nikotinsaltet i påsen avgör pH-värdet hur snabbt nikotinet tas upp av kroppen. Bara en liten ökning av pH gör att andelen fritt nikotin ökar dramatiskt. Vid pH 8 är ca 50% av nikotinet fritt, vid pH 8,5 ungefär 75% och vid pH 8,9 ca 90%.

–      När värdet stiger en bit över 9,0 mattas ökningseffekten av ganska snabbt. Man når full effekt och det blir meningslöst med ett större värde, säger Torbjörn Synnerdahl, som är testansvarig på Eurofins.

Tidigare har det saknats ett standardiserat sätt för att ange nikotinstyrkan i det vita snuset. Tillverkarna har i stället använt egna skalor, ofta i form av ett ”pluppsystem”, som är tänkt att visa den upplevda styrkan.

Från och med den 1 juli 2023 måste alla ingredienser i snuset redovisas på förpackningen i fallande viktordning. Det innebär även att uppgifter om nikotinhalt och fördelning per portion ska redovisas. Men det finns inget krav på att informera om nikotineffekten eller deklarera pH-värdet. Snusen i vår sammanställning varierar mellan pH 8,3 och 9,5 vilket innebär en avsevärd skillnad i nikotineffekt även om nikotinhalten i sig är likvärdig.

Att enbart redovisa nikotinhalten ger inte hela bilden och gör det svårt för konsumenten att kontrollera nikotinintaget och minska sitt beroende.

Fakta om testet

Testfakta har granskat resultaten från analyser av snus som genomförts av det oberoende laboratoriet Eurofins Scientific i Lidköping. Analysresultaten finns tillgängliga på Nicoleaks, en informationssida om innehållet i olika snusprodukter. Bakom denna står Haypp Group som driver e-handel med snus och tobaksprodukter.

Testfakta har bland annat tagit del av dessa rapporter samt konsulterat oberoende experter.

Analysen omfattar en mängd olika parametrar där vi i vår granskning fokuserat på nikotinhalten, det som påverkar nikotinupptaget och förekomsten av andra skadliga ämnen.

 • Nikotinhalt
 • PH-värdet
 • Tobaksspecifika nitrosaminer
 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Krom
 • Nickel

Följande produkter har granskats:

 1. Helwit Violet
 2. VELO Royal Tea
 3. Zyn Violet Licorice
 4. VELO Spicy Pineapple
 5. Zone Berry Fresh
 6. VELO Max Freeze
 7. GRITT Frost Bite
 8. VOLT Deep Freeze
 9. Après Ice Tea Peach
 10. Lundgrens Rimfrost
 11. Skruf Super White Fresh
 12. Zyn Cool Mint Dry
 13. General Original portion (som referens)

Nitrosaminer och tungmetaller

Enligt det internationella centret för cancerforskning (IARC), som ingår i världshälsoorganisationen (WHO), är tobaksspecifika nitrosaminer ett av de främsta cancerframkallande ämnena i tobaksprodukter.
Tungmetaller kan på lång sikt leda till en minskad mental funktion och skada organ som lungor, lever och njurar. Tungmetaller kan också orsaka cancer.

Det vita tobaksfria snuset innehåller avsevärt mycket lägre nivåer av nitrosaminer och tungmetaller jämfört med det traditionella tobakssnuset.

Nikotinhalten

Nikotinhalten i tobaksfritt vitt snus varierar stort mellan olika fabrikat och varianter. Urvalet i vår undersökning ligger mellan ca 2,3 mg/portion till som högst 19,9 mg/portion men det finns även starkare varianter på marknaden. Vanligt brunt tobakssnus (General original) ligger på ca 8mg/portion. Vitt snus kan alltså innehålla avsevärt mycket mer nikotin än traditionellt brunt tobakssnus.

pH-värdet

Nikotinhalten i sig ger inte hela bilden av vilken styrka snuset har. För att nikotinet ska ge effekt måste det tas upp av kroppen. Efter det att saliven löst upp nikotinsaltet i påsen avgör pH-värdet hur snabbt nikotinet tas upp av kroppen. PH-värdet inverkar stort på hur mycket av nikotinet i påsen som tas upp av kroppen. Ett pH-värde kring 8,0 innebär att cirka 50 procent av nikotinet är tillgängligt, jämfört med drygt 90 procent vid ett pH-värde på 9,0.

Ju högre pH-värde desto mer tar kroppen upp. Snusen i vår granskning varierar mellan pH 8,3 och 9,5 vilket innebär en skillnad i upptag på mellan 50 och 90 procent av nikotinet i påsen.

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Vinteroveraller - priset ingen garanti för kvalitet

Vi förväntar oss att de ska hålla barnen torra och tåla rutschkanan och tuffa tag på lekplatsen. Det klarar också flera av vinter-overallerna i Testfaktas test men långt ifrån alla. Och priset är ingen garanti för kvalitet – testets dyraste overall utmärker sig negativt.

Laboratorietest

Padelbollen som håller längst

Padelbollar är en förbrukningsvara och enligt tillverkarna bör man byta ut bollarna efter två till tre matcher. Testfaktas test av tio kända varumärken visar att flera av bollarna tappar sugen långt tidigare än så, och dessutom är det stora skillnader i studs och hastighet mellan olika fabrikat.

Laboratorietest

Dammsugarnas munstycke avgörande i testet

Damm på parketten eller smulor på köksgolvet. Testfaktas dammsugartest visar att det är svårt att få fram en maskin som är bra på allt.
– Att finjustera munstycket är det magiska tricket för varje tillverkare, säger Albrecht Liskowsky, testledare på laboratoriet.

Laboratorietest

Mio Delux Dream

Kontinentalsängen Delux Dream med bäddmadrassen Delux Sleep från möbelkedjan Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga tre kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Delux Dream uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för såväl mindre som medelstora och större personer.

Laboratorietest

Rusta dammsugare Silence 700W

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas dammsugare Silence. Rustas dammsugare har testats tillsammans med jämförbara dammsugare med sladd och påse från bland annat Miele och Nilfisk. Dammsugaren från Rusta presterar sammantaget bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Connect Ultra Premium

Testfakta har på uppdrag av ÖoB laboratorietestat ett urval av alkaliska AA-batterier, däribland ÖoB:s egna fabrikat Connect Ultra Premium. Testresultatet visar att Connect Ultra Premium presterar genomgående bra i samtliga testmoment och uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Performance.

 

Långtidstest av elcyklar - resultat

1 000 km i vardagen - hur klarar sig elcyklarna utanför laboratoriemiljön?

Laboratorietest

Det kan vara ditt padelrackets fel om ditt spel har blivit sämre

Man ska ju inte skylla på materialet, men världens första laboratorietest av padelracketar visar att ditt racket faktiskt kan ha förändrats. Ett testat märke visade avvikande mätvärden med 25 procent efter uthållighetstestet.

Laboratorietest

Vegofärsen blir en järnfälla

Allt fler väljer vegofärs framför köttfärs. Men för någon som har ett behov av samma tillskott av järn och zink som för kött kan det vara ett förrädiskt val. Testfaktas test av 14 vegofärser visar att kroppens förmåga att tillgodogöra sig järn och zink hämmas av den så kallade fytinsyran som bland annat förekommer i baljväxter.

Små PFAS-spår från fluorvallan längs Vasaloppet

Testfakta har låtit testa ett antal vattendrag i anslutning till Vasaloppet för att utröna om åkarnas fluorvallor bidrar till ökade nivåer av PFAS-kemikalier. 

Analysen visar knappt mätbara nivåer.

–  Det är helt klart lägre än förväntat, vilket förstås också är positivt, säger Torbjörn Synnerdahl, testansvarig vid Eurofins.

Laboratorietest

Låt pengarna styra fetavalet

Sugen på en äkta feta till den grekiska salladen? Låt priset avgöra!
Testfakta stora test av fetaost visar att det inte är några större skillnader i smak, kvalitet eller innehåll mellan alternativen. Du får en bra fetaost – oavsett om du betalar 145 eller 200 kronor kilot.

Elcyklar - en omogen marknad

Testfaktas långtidstest av elcyklar visar tydligt att det fortfarande är en väldigt omogen marknad. Många elcyklar är undermåligt utrustade, särskilt när det gäller bromsarna.

Fem sätt att somna snabbare

En god natts sömn kan ibland kännas svårfångad. Den är också högst personlig: otaliga faktorer spelar in i varje persons sömnrutin. Här är några metoder som har hjälpt andra att somna på kvällen.

Laboratorietest

Bästa plåstret på såren

Finns det plåster som både stoppar blodflödet och sitter kvar - även när det blir blött? Då får du vara beredd att betala lite mer – ett billigare plåster brister ofta i något av momenten.

Laboratorietest

Valet av maskindiskmedel viktigare än somliga tror

Testfakta har jämfört nio vanliga fabrikat av maskindiskmedel på den svenska marknaden och kan berätta vilka som är värda pengarna, samt vilka du kan skippa.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.