4

Kommentar från tillverkare

Publicerad: 26 May, 2014 i Hem > Kropp & hälsa > Kommentar från tillverkare
Testfakta har ändrat en uppgift i tabellen till testet av glasögonglas. I den första versionen stod det att det var Optovision som tillverkat glasen från Lensway. Denna information fick Testfakta från Lensways kundtjänst. Men efter att testet publicerats har både Lensway

Kommentar från tillverkare

Publicerad: 23 May, 2014 i Hem > Kropp & hälsa > Kommentar från tillverkare
Testfakta har ändrat en uppgift i tabellen till testet av glasögonglas. I den första versionen stod det att det var Optovision som tillverkat glasen från Lensway. Denna information fick Testfakta från Lensways kundtjänst. Men efter att testet publicerats har både Lensway

Liten skillnad mellan glasen Laboratorietest

Publicerad: 16 May, 2014 i Hem > Kropp & hälsa > Liten skillnad mellan glasen

Fakta om testet

Publicerad: 8 Mar, 2011 i Hem > Kropp & hälsa > Fakta om testet
Testfakta har på uppdrag av optikerkedjan Synsam genomfört en jämförande laboratorietest av glasögonglas. Syftet med testet har varit att jämföra kvalitet och optiska egenskaper för ett urval av glasögonglas från de större optikerkedjorna på den svenska marknaden.