Anza Platinum

Anza Platinum

Testfakta Research har på uppdrag av Orkla House Care laboratorietestat Anza Platinum lackpensel. Penseln klarar samtliga testmoment och uppfyller därigenom kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance. Kraven för kvalitetsmärkningen är högt ställda. Penslarna genomgår en rad olika laboratorietester och får inte underprestera i något enskilt testmoment. Kvalitetsstämpeln Verified Quality & Performance säkerställer därigenom att penseln håller en hög nivå både avseende kvalitet och prestanda.

Testfakta kvalitetsmärkning av penslar Anza.

Testfaktas laboratorietest av penslar

Laboratorietesterna utförs av Intertek Testing & Certification Ltd. i Storbritannien. Testet omfattar penselns prestanda, kvalitet och ergonomi. I prestandadelen utvärderas bland annat penselns förmåga att ta upp färg, släppa färg mot underlaget, färgspridning samt slutresultat (finish) på den målade ytan. I kvalitetsdelen verifieras att penseln behåller borsten och att den inte ger några missfärgningar. Penselns ergonomi (grepp och balans) samt hanterbarhet utvärderas av laboratoriets tekniker. Tolkning och betygsättning av testresultatet görs i samråd med laboratorierna som utfört testet.

För Testfaktas kvalitetsmärkning “Testfakta Verified Quality & PerformanceTM” krävs a penseln inte underpresterar i något enskilt testmoment (inget delbetyg under 3,0).

Fler nyheter

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.