Stråförkortningsmedel

i bröd och flingor

Fazer

Leksand

Polarbröd

Pågen

Pågen

Ryvita

Skogaholm

van der Meulen

Wasa

Kellog's

Quaker

Produktnamn

Rågform

Minirut normalgräddat

Rågkaka

Jättefranska

Lingongrova

Ryvita Dark Rye

Skogaholmslimpa

Rågbröd

Delikatess sesam

All-Bran Regular

Rågfras

Typ av mjöl

Råg, vete

Råg

Vete, råg

Vete

Vete, råg

Råg

Vete, råg

Råg

Råg

Vete

Råg, havre

Ursprung mjöl

Sverige, Finland

Sverige

Sverige, Tyskland

Sverige

Sverige

Storbritannien

Sverige, Finland

EU

Tyskland

Storbritannien, Spanien

Danmark, Sverige, EU

Analysresultat mg/kg
Klormekvat

0.026

0.094

0.029

0.15

0.01

0.12

0.12

0.29

0.038

Mepikvat

0.011

0.064

0.033

0.38

0.013

0.02

0.009

Trinexapac

0.005

0.008

0.007

0.022

0.024

0.016

Kommentar

Innehåller alla tre ämnen.

Innehåller alla tre ämnen.

Inga resthalter.

Inga resthalter.

Innehåller alla tre ämnen.

Innehåller alla tre ämnen. Högst halt av mepikvat.

Innehåller ett ämne.

Innehåller två ämnen.

Innehåller alla tre ämnen. Högst halt av trinexapac.

Innehåller två ämnen. Högst halt av klormekvat.

Innehåller två ämnen.