Test av tandborsthuvuden – originalet mot kopiorna

Test av tandborsthuvuden – originalet mot kopiorna

Laboratorietest av Oral-B kompatibla borsthuvuden. Foto: Tobias Meyer
Laboratorietest av Oral-B kompatibla borsthuvuden. Foto: Tobias Meyer
Foto: Rikard Kihlström
Foto: Rikard Kihlström
Tandläkaren gör bedömning av placknivå utifrån högupplösta bilder. Foto: Tobias Meyer
Tandläkaren gör bedömning av placknivå utifrån högupplösta bilder. Foto: Tobias Meyer
Testdeltagarna får tabletter för infärgning av plack på tänderna. Foto: Tobias Meyer
Testdeltagarna får tabletter för infärgning av plack på tänderna. Foto: Tobias Meyer
Fotodokumentation av plackstatus. Foto: Tobias Meyer
Fotodokumentation av plackstatus. Foto: Tobias Meyer
Laboratoriet mäter rotationsvinkeln med höghastighetskamera. Foto: PZT
Laboratoriet mäter rotationsvinkeln med höghastighetskamera. Foto: PZT
Bedömning av slitage på borshåren efter uthållighetstest. Foto: Anna Sigge
Bedömning av slitage på borshåren efter uthållighetstest. Foto: Anna Sigge
Borsthuvudena i testrigg under uthållighetstestet under 360 minuter. Foto: Anna Sigge
Borsthuvudena i testrigg under uthållighetstestet under 360 minuter. Foto: Anna Sigge
Foto: Anna Sigge
Foto: Anna Sigge
Mätning av borstens hårdhet efter uthållighetstest. Foto: Anna Sigge
Mätning av borstens hårdhet efter uthållighetstest. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder inför test av borsthuvudenas effektivitet. Foto: Tobias Meyer
Laboratoriet förbereder inför test av borsthuvudenas effektivitet. Foto: Tobias Meyer
Laboratorietest

Hur bra står sig kopiorna mot originalet från Oral-B? Testfakta Research har testat och jämfört tio kompatibla borsthuvuden på den nordiska marknaden. Alla är mer eller mindre identiska till utseendet men testet visar på stora skillnader i kvalitet, känsla och prestanda.

Laboratorietest
Testfakta Research Publicerad: 10 Aug, 2022
Läs senare

Bläckpatroner, dammsugarpåsar och nu borsthuvuden till eltandborstar. Om du har en elektrisk tandborste av märket Oral-B kan du idag välja mellan flera fabrikat av kompatibla borsthuvuden - alla med samma roterande borstteknik som originalhuvudet.

Är det någon skillnad mellan de olika fabrikaten? Borstar de lika rent och håller de lika länge? För att ta reda på det har Testfakta Research, på uppdrag av Procter & Gamble, testat tio olika borsthuvuden för Oral-B eltandborstar på den nordiska marknaden.
Testerna har utförts på tre olika laboratorier och omfattar allt från förmågan att borsta bort plack till tekniska tester av borststrånas uthållighet och borsthuvudets rotationsvinkel.

[PDF]

Den viktigaste delen är förstås hur bra de är på att ta bort plack. För att ta reda på det rekryterades 40 försökspersoner som tillsammans genomförde 200 provborstningar på laboratoriet. Mängden plack före och efter borstning dokumenterades med högupplösta bilder som sedan bedömdes av laboratoriets tandläkare. Placknivån bedömdes individuellt för varje tand och tandsida, före och efter borstning.
— Detta var en väldigt omfattande och krävande test där vi tog mer än 3 600 bilder som sedan skickades vidare för analys av våra specialister i Frankrike, säger Dr. Ines Sellami på SGS Institut Fresenius som genomförde den kliniska studien.

Resultatet för varje borsthuvud bygger på bedömning av närmare 1 800 tänder och tandsidor.

Vad kan man dra för slutsatser av resultatet – var det någon skillnad i plackborttagning?
— Skillnaderna mellan de olika varianterna var mindre än förväntat, kanske beroende på att alla använder samma roterande borstteknik. Men man kan ändå se en signifikant skillnad mellan de bästa och sämsta huvudena i testet, säger Dr. Ines Sellami.

Bäst plackborttagning har Oral-B som borstar bort mer än dubbelt så mycket plack på insidan av tänderna jämfört den sämsta i testet - danska Budget. På utsidan är skillnaderna mindre med 32 procent för Oral-B jämfört med 23 procent för de sämsta – danska Budget och Pepsodent.

Enligt tillverkarna bör man byta borsthuvud var tredje månad, vilket motsvarar sex timmars borstning, om man borstar fyra minuter per dag. På RISE laboratorier i Mölndal testade man hur borstarna påverkats efter en tids användning.
Alla borsthuvuden fick gå med ett visst tryck mot en tandprofil, både rakt uppifrån och i 45° vinkel. Pepsodent och Jordan påverkades synbart efter 360 minuters borstning, men hårdheten förändrades mer eller mindre för alla borsthuvuden.

Borsthuvudets roterande rörelse är viktig för rengöringen av tänderna. På laboratoriet PZT i Tyskland mätte man den så kallade rotationsvinkeln - hur många grader åt höger och vänster som huvudet roterar. Eftersom det gör närmare 8 000 rörelser per minut användes en höghastighetskamera för att mäta vinkeln.
— För Pirkka, ICA och Jordan kunde man se stor skillnad i rotationsvinkel efter en tids användning, vilket indikerar en lägre kvalitet och uthållighet i mekanismen, säger Thorsten Kutzner, ansvarig testutförare på PZT.

Kanske viktigast av allt är hur det känns att borsta med de olika varianterna. För att ta reda på det fick 200 personer (20 per fabrikat) använda de olika borsthuvuden under fyra veckor och därefter svara på frågor om komfort, eventuella obehag, smärta eller blödningar i tandköttet, borsthuvudets hårdhet, tekniska problem, rengöringsförmåga och åtkomst av alla tänder.
— Hur man upplever borsthuvudet är högst individuellt och det märks också i användarnas bedömning. Däremot gick några borsthuvuden sönder eller lossnade från handtaget vilket är ganska anmärkningsvärt, säger Dr. Ines Sellami.
— Två borsthuvudena sticker ut i användarbedömningen. På den positiva sidan Oral-B som fick bra omdömen av de flesta användarna och på den negativa Dentalux som både gick sönder och fick låga omdömen av panelen.

Sammantaget bäst resultat i testet får originalhuvudet från Oral-B. Sen finns det avsevärt billigare alternativ men utifrån testresultatet bör man nog undvika de billigaste.

Fakta om testet

Testfakta Research har på uppdrag av Procter & Gamble genomfört ett jämförande laboratorietest av ersättningsborsthuvuden för Oral-B elektriska tandborstar. Syftet med testet är att jämföra kvalitet och prestanda för Oral-B Cross Action och nio kompatibla borsthuvuden på den nordiska marknaden.

Testerna har utförts av tre oberoende laboratorier där det tyska laboratoriet SGS Fresenius står för klinisk testning och panelundersökning, svenska RISE för test av uthållighet och hållbarhet och tyska PZT för test av tekniska egenskaper och prestanda.

Följande borsthuvuden har testats:

 • Oral B Cross Action

 • ICA Refill

 • Coop Utbytbara borstar

 • Pirkka Vaihtoharja

 • Jordan Clean

 • Pepsodent Complete Care

 • Prego Sanigum

 • Budget Protect & Care

 • Plackers Perfect Angle                

 • Dentalux Active Cross

Samtliga borsthuvuden passar till Oral-B tandborstar i serierna Pro, Genius och Smart.

Testet omfattar följande delar:

 1. Förmåga att borsta bort plack (klinisk test)

 2. Bedömning av kvalitet och känsla (användarpanel)

 3. Borstens uthållighet (teknisk test)

 4. Falltest (teknisk test)

 5. Borsttryck för att sensorn ska reagera (teknisk test)

 6. Rotationsvinkel (teknisk test)

1. Förmåga att borsta bort plack (klinisk test)

Testet utfördes på en testpanel bestående av 40 personer. Panelen rekryterades utifrån specifika kriterier avseende placknivå, plackuppbyggnad under 24 timmar och allmän munhälsa.
Förmågan att borsta bort plack testades 20 gånger per borsthuvud. Paneldeltagarna fördelades slumpmässigt över de tio olika borsthuvudena och varje individ fick besöka laboratoriet fem gånger för test av de olika borsthuvudena. Innan varje besök ombads paneldeltagarna att inte borsta tänderna på 12 timmar för att möjliggöra tillräcklig plackuppbyggnad.
Varje besök inleddes med infärgning av tänderna (plackinfärgning) följt av undersökning av placknivå. Därefter fick paneldeltagaren borsta tänderna en bestämd tid och enligt noggranna instruktioner (borstningen gjordes under laboratoriets kontroll). Tänderna färgades därefter återigen in och placknivån efter borstning undersöktes.

Bedömning av plack gjordes på insidan och utsidan av de åtta främre tänderna i över- och underkäken samt de fyra inre kindtänderna. Placknivån före och efter borstning dokumenterades med högupplösta fotografier som utvärderades av laboratoriets tandläkare. Plackstatus bedömdes individuellt för varje tand på en femgradig skala (Quigley Hines skala). Resultatet per borsthuvud är medelvärdet av cirka 900 bedömda tänder och tandsidor före och efter borstning.

2. Bedömning av kvalitet och känsla (användarpanel)

För användarpaneltestet rekryterades totalt 200 individer som delades upp i grupper om 20 per borsthuvud. Varje individ tilldelades en eltandborste (Oral-B Pro 2) utrustad med ett av borsthuvudena. Under och efter fyra veckors hemmabruk ombads panelmedlemmarna att bedöma bland annat:

 • Hur bra borsthuvudet rengjorde tänderna

 • Om man kände obehag eller smärta

 • Borstens hårdhet

 • Tekniska problem eller om borsthuvudet gick sönder

 • Borsthuvudets uthållighet

 • Allmän bedömning av kvalitet och känsla

3. Borstens uthållighet (teknisk test)

Före testet dokumenterades egenskaperna hos borsthuvudena (vikt, längd, diameter, borstens höjd och vinkel på stråna).
Borsthuvudets uthållighet testades under totalt 360 minuter, motsvarande tre månaders borstning (2 + 2 minuter per dag). Borstning gjordes mot en tandprofil och vinkeln på huvudet ändrades mellan rakt uppifrån, lutad 45° åt vänster och lutad 45° åt höger. Borsthuvudet pressades mot profilen med en belastning på 400 gram på handtaget (under gränsen för trycksensorn). En blandning av tandkräm och vatten droppades kontinuerligt på borsthuvudet under testet.
Efter avslutat uthållighetstest sköljdes borsthuvudena noggrant, undersöktes i mikroskop och förändring i borstens hårdhet mättes.

4. Falltest (teknisk test)

Den elektriska tandborsten med ett monterat borsthuvud släpptes kontrollerat från 70 cm, från olika vinklar mot ett betonggolv. Efter varje test kontrollerades borsthuvudets funktion och eventuella skador.

5. Borsttryck för att sensorn ska reagera (teknisk test)

För att mäta den tryckkraft som krävs för att tandborstens trycksensor ska reagera, applicerades vikter på 50 g på handtaget tills sensorn tändes. Under testet körde borsten med borsthuvudet mot en 3D-tandprofil.

6. Rotationsvinkel (teknisk test)

Borsthuvuden för Oral-B tandborstar roterar med hög hastighet åt vänster och höger. Rotationsvinkeln, från 0° åt vänster och höger, mättes med borsthuvudet roterande mot en tandprofil. Rotationsvinkeln registrerades med en höghastighetskamera.
Mätningar gjordes på nya borsthuvuden och huvuden som utsatts för uthållighetstest, både obelastat och med ett tryck på 2N. Förändringar i rotationsvinkel när huvudet belastas och efter en tids användning bedömdes i testet.

Tolkning och betygsättning av laboratoriernas testresultat

Samtliga testresultat har betygsatts i samråd med utförande laboratorier. Betyget är satt på en skala från 1 till 10, där 10 är bäst. Betyg under 6,0 har endast givits för resultat som anses dåliga eller betydligt sämre än övriga produkter i urvalet.

I totalbetyget har de olika provresultaten fått följande vikt:

 1. Förmåga att borsta bort plack (klinisk test) 60 %

 2. Bedömning av kvalitet och känsla (användarpanel) 20 %

 3. Borstens uthållighet (teknisk test) 7 %

 4. Falltest (teknisk test) 7 %

 5. Borsttryck för att sensorn ska reagera (teknisk test) 0 %

 6. Rotationsvinkel (teknisk test) 7 %

Borsttryck för att sensorn ska reagera har inte betygsatts eftersom borsten på de olika borsthuvudena har olika hårdhet.

 

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Näringsrik och välbalanserad jord ger finast plantor

När man väljer jord till blomkrukor och odlingslådor är det viktigt att välja en näringsrik planteringsjord med en bra struktur. Testfakta har testat sex vanliga märken som finns i butik. Resultatet skiljer sig markant - men det måste inte kosta skjortan med bra jord.

Laboratorietest

Klipp till på en batterigräsklippare inför sommaren

Lätt, tyst, enkel att använda och billigare än en bensingräsklippare. En batteridriven elgräsklippare har många fördelar, men det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man väljer maskin. Och ingen modell är fulländad, utan man måste i de flesta fall välja mellan ett perfekt slutresultat och högre klipphastighet.

Laboratorietest

Kvalitet kostar när det gäller hantverksbyxor

Med ett par sköna, stretchiga hantverksbyxor blir arbetet både enklare och bekvämare. Vårt test visar att slitstarka byxor kostar mer men håller längre, och är därmed både mer ekonomiska i längden och samtidigt ett bättre miljöval.

Laboratorietest

Konsistensen avgörande i smaktest av vegetariska bitar

Allt fler väljer att äta veganskt eller vegetariskt, åtminstone emellanåt. Ett snabbt och lätt sätt att laga en köttfri måltid är att använda ett vegetariskt köttsubstitut som till exempel vegobitar. Men är det någon skillnad mellan olika märken och är priset en garanti för bättre kvalitet? Testfakta har testat och analyserat vegobitar och ser att det sitter i själva tugget.

 

Laboratorietest

Bästa brännan på burk - test av brun utan sol

Brun utan sol är ett enkelt knep för att få en solkysst ton utan att utsätta huden för skadliga UV-strålar - eller pigga upp sig när solen lyser med sin frånvaro. Testfaktas test av BUS-produkter i mousseform visar att det inte är de dyraste produkterna som är bäst.

Bästa försäkringen för din hund

Det finns betydande skillnader mellan försäkringsbolagens olika husdjursförsäkringar. Det visar Testfaktas stora jämförelse av olika hundförsäkringar. En helt vanlig hundägare kan spara tusentals kronor om året genom att välja rätt försäkringslösning.

Laboratorietest

Varma fötter med risk för överhettning

Testfaktas laboratorietest av eluppvärmda strumpor visar på stora skillnader i såväl pris som kvalitet och prestanda. Några blir till och med så varma att man riskerar att bränna sig om man inte är försiktig. Men testet visar också att det går att hitta en bra strumpa till ett rimligt pris.

Laboratorietest

Äkta honung var sockerdopad

Åtta av tio sorter kan klassas som äkta honung, med varierande kvalitet.

De två övriga lever inte upp till EU-kraven – och en av dem borde inte ens få kallas honung. Det visar Testfaktas laboratorieanalys av honung.

Laboratorietest

Mest kronljus för kronan

Den som köper ett riktigt kronljus får som regel ett högkvalitativt ljus som håller vad det lovar i form av brinntid och låga – oavsett vad det kostar. Testfaktas test visar också att det kan förekomma relativt stora variationer i brinntid i samma förpackning. 

Laboratorietest

Clas Ohlson Ceramic Frying Pan

Testfakta Research har på uppdrag av Clas Ohlson AB genomfört ett laboratorietest av Clas Ohlsons non-stick-stekpanna med keramisk beläggning. Clas Ohlsons stekpanna presterar mycket bra till bra genom testets samtliga delmoment och uppfyller med råge kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Clas Ohlson Vinterviken - konstgjord julgran

Testfakta Research har på uppdrag av Clas Ohlson genomfört ett laboratorietest av Clas Ohlsons julgran Vinterviken. Julgranen har testats tillsammans med jämförbara julgranar från Star Trading och Jula. Clas Ohlsons julgran presterar genomgående bra i samtliga testmoment och uppfyller med god marginal kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.