2

Cancerogena ämnen i Tatueringsfärger

Publicerad: 14 Jun, 2012 i Hem > Kropp & hälsa > Cancerogena ämnen i tatueringsfärger
– Det är förvånande att de fortfarande överskrider de rekommenderade gränsvärdena. Dessa blir snart lag i Sverige och vi hade hoppats att branschen hade tagit tag i problemet, säger Annika Hagfjärd, inspektör på Kemikalieinspektionen till Testfakta.Det är an

Gifter i Tatueringsfärg

Publicerad: 9 Jun, 2010 i Hem > Kropp & hälsa > Gifter i tatueringsfärg
En orange färg innehöll över åtta olika metaller och åtminstone fyra av dessa låg över Europarådets gränsvärden.  En svart färg innehöll 480 gånger så mycket bensapyren som gränsvärdet tillåter. I tio av färgerna fanns det aromatiska aminer – något som int