3

Skolmaten klarar inte kraven

Publicerad: 19 Apr, 2012 i Hem > Livsmedel > Skolmaten klarar inte kraven
Trots att skollagen från första juli i fjol säger att lunchen i grundskolan ska vara näringsriktig är det alltså få skolor som gör beräkningar av hur mycket näring lunchen innehåller. Nästan två av tre skolor serverar dessutom lunchen redan innan klockan 11.

Jordbruksministern: Politikerna måste ta makten över maten

Publicerad: 19 Apr, 2010 i Hem > Livsmedel > Jordbruksministern: Politikerna måste ta makten över maten
När kommunerna köper sin mat via offentliga upphandlingar är det oftast priset som styr. Jordbruksminister Eskil Erlandsson anser att politikerna ute i landets kommuner måste ställa högre krav vid matinköpen. – Kommunpolitikerna måste ta makten över maten. De har o

Inte alla skolor följer mat-råden

Publicerad: 16 Dec, 2009 i Hem > Föräldrar & barn > Inte alla skolor följer mat-råden
Livsmedelsverket har, på uppdrag av regeringen, låtit utvärdera maten på svenska skolor. Under september och oktober djupintervjuades kostchefer och skolledare, och nu är utvärderingen färdig. Den visar bland annat att luncher, mellanmål och frukostar har blivit bättre, m