12

Fiskarna barn ska undvika

Publicerad: 17 Aug, 2012 i Hem > Livsmedel > Fiskarna barn ska undvika
Fiskarna som ska undvikas i stora mängder är fet fisk som strömming från Östersjön och Bottniska viken. Även vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern och Sik från Vänern samt röding från Vättern omfattas av varningen.

För mycket miljögifter i Sik från Vänern

Publicerad: 2 Nov, 2011 i Hem > Livsmedel > För mycket miljögifter i sik från Vänern
Dioxinhalten i Siken från Vänern ligger fyra gånger över gränsvärdet. Enligt Livsmedelsverket kan fisken beläggas med saluförbud och försvinna från butikshyllor och restauranger. - Vi inser att det här är en dålig nyhet för yrkesfiskare, sportfiskare och kons

Fiskeriverket vill stoppa Sikfisket

Publicerad: 8 Jun, 2011 i Hem > Sport & fritid > Fiskeriverket vill stoppa sikfisket
Enligt förslaget ska stoppet gälla under Sikens lekperiod mellan oktober och november, längs med hela Gävleborgskusten samt utanför delar av Uppsala län. Sedan mitten av 1990-talet har Sikbeståndet minskat successivt och Fiskeriverket tror att fisket kan ha varit e

Godis påverkar miljön mer än kött

Publicerad: 28 Feb, 2011 i Hem > Livsmedel > Godis påverkar miljön mer än kött
Det är första gången som godisets påverkan på miljön har analyserats. Studien är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket och baseras på livscykelanalyser av godis, chips och läsk. Den visar bland annat att ett kilo chips leder till utsl

Livsmedelsverket utreder dioxinhalter i fet fisk

Publicerad: 27 Jan, 2010 i Hem > Livsmedel > Livsmedelsverket utreder dioxinhalter i fet fisk
Dioxinhalterna ska testas på öring, lax, Sik och strömming i Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken samt Vänern och Vättern, skriver SVT Text. Syftet är att få fram ett underlag för beslut om Sverige ska ansöka om förlängd dispens från EU:s regler som förbjuder för

Bröd snällt mot miljön

Publicerad: 25 Feb, 2009 i Hem > Livsmedel > Bröd snällt mot miljön
Sik har tittat på hela brödproduktionen – från odling av säd, via bakning till transporter och förvaring i butik.– Studien visar att bröd är mycket klimatsmart i jämförelse med de flesta andra livsmedel. Skälen är att bröd är ett vegetabiliskt livsmedel och a

Här utförs våra tester

Publicerad: 22 Feb, 2008 i Hem > Här utförs våra tester
Hela listan:Apoteksbolagets LaboratoriumAnalycenDelta ElectronicsIFP ResearchImage Engineering in CologneInstitutet för Livsmedel och Bioteknik (Sik)Institutet för Vatten och Luft (IVL)Intertek ETL SEMKOKemi

Fisk med gott samvete

Publicerad: 16 Oct, 2007 i Hem > Livsmedel > Fisk med gott samvete
Vi äter i snitt 13 kilo fisk per person och år i Sverige. Mest populära matfiskarna är lax, torsk och sill. Minst en av dem borde vi äta mindre av. 75 procent av världens fiskebestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning, enligt WWF. Därför har WWF sammans

Grillarna som ger högst halt av cancerämne Laboratorietest

Publicerad: 21 Jul, 2007 i Hem > Livsmedel > Grillarna som ger högst halt av cancerämne
Sommaren är - trots regnet som varit - grillningens högsäsong. Grilldofterna sprider sig ute i naturen, från trädgårdar och balkonger. Något som blivit allt populärare är gasolgrillen. Den marknadsförs som bekväm och lätt att använda, men det finns e

Se bildreportage från testet

Publicerad: 18 Jul, 2007 i Hem > Livsmedel > Se bildreportage från testet
mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/7/18/15808.jpg"/>Till testet användes utskuren kotlettrad, som först marinerades och tempererades till 15 C. Grillningen utfördes på Sik, Institute

Alla laboratorier som Testfakta samarbetar med

Publicerad: 24 Apr, 2007 i Hem > Alla laboratorier som Testfakta samarbetar med
Apoteksbolagets LaboratoriumAnalycenDelta ElectronicsIFP ResearchImage Engineering in CologneInstitutet för Livsmedel och Bioteknik (Sik)Institutet för Vatten och Luft (IVL)Intertek ETL SEMKOKemi och MiljöLabstat International

Testfakta samarbetar med 23 laboratorier

Publicerad: 24 Apr, 2007 i Hem > Testfakta samarbetar med 23 laboratorier
Testfakta samarbetar med 23 utvalda test- ochforskningslaboratorier, specialiserade inom olika produkt- ellerprovningsområden.Laboratorierna, tio stycken utanför Sverige, är certifierade ochoberoende. Undersökningarna baseras på i branschen etablerade t