4

Tusentals elkunder har rätt till skadestånd

Publicerad: 9 May, 2012 i Hem > Ekonomi > Tusentals elkunder har rätt till skadestånd
KO har drivit en så kallad grupptalan där han företrätt alla kunder. Tvisten handlar om att kunderna hade ett fast pris hos Kraftkommission. När bolaget slutade att leverera el blev de hänvisade till en annan leverantör och priset var högre där.Tvisten prövades

Elkunder får skadestånd

Publicerad: 4 Nov, 2011 i Hem > Hem & hushåll > Elkunder får skadestånd
Tvisten mellan Kraftkommission och konsumenterna gäller deras elavtal. Konsumenterna hade avtal om ett fast pris med bolaget. Företaget slutade sedan att leverera el och hänvisade då kunderna till en annan leverantör med ett högre pris. Konsumenterna har krävt att få er

Missnöjda elkunder i hovrätten

Publicerad: 20 Sep, 2011 i Hem > Hem & hushåll > Missnöjda elkunder i hovrätten
Elkunderna hävdar att elleverantören Kraftkommission, nuvarande Stävrullen, begått ett avtalsbrott och kräver skadestånd i storleksordningen 500-10.000 kronor, uppger SR Ekot. De beviljades skadestånd i tingsrätten, men elbolaget överklagade. Mål

2 300 el-kunder får skadestånd

Publicerad: 20 Jan, 2010 i Hem > Ekonomi > 2 300 el-kunder får skadestånd
Ärendet mot Kraftkommission har pågått i flera år. Bolaget hade avtalat att leverera el till fast pris, men kunder blev hänvisade till en annan leverantör med ett högre pris när Kraftkommission slutade att leverera. KO har drivit linjen att kunderna ska kompenseras för me