1

Kritik mot miljömärkning av fisk

Publicerad: 15 May, 2012 i Hem > Livsmedel > Kritik mot miljömärkning av fisk
Nära en tredjedel av de MSC-certifierade bestånden är överexploaterade eller överfiskade, enligt de tyska forskarna. Samma sak gäller för 19 procent av bestånden som FOS-märkts.Anledningen till den felaktiga märkningen är att vissa företag som sköter certifi