11

Coca-Cola slutar med omtvistad tillsats

Publicerad: 9 May, 2014 i Hem > Livsmedel > Coca-Cola slutar med omtvistad tillsats
Tillsatsen används för att stabilisera och smaksätta drycker som innehåller frukt och finns bland annat i produkterna Fanta och Powerade. BVO är patenterat som flamskyddsmedel och får inte användas i livsmedel inom EU.

För höga gifthalter i många hemelektronikprodukter

Publicerad: 2 Apr, 2013 i Hem > Kropp & hälsa > För höga gifthalter i många hemelektronikprodukter
Ämnena bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom samt flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PDBE) är alla begränsade i elektronik enligt EU-direktivet RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Trots det in

Varning för gifter i trädgårdsslangar

Publicerad: 4 May, 2012 i Hem > Föräldrar & barn > Varning för gifter i trädgårdsslangar
Det är den amerikanska organisationen HealthyStuff.org som gjort analysen. Av de 179 produkter som skickades in hade 70 procent anmärkningsvärt höga halter av kemikalier eller tun

Bästa laxen i påsk

Publicerad: 2 Apr, 2012 i Hem > Livsmedel > Bästa laxen i påsk
Gravad lax ska vara stadig i konsistensen med en tydlig smak av citron, salt, socker, vitpeppar och dill. Men det är inte alla färdiggravade laxmärken som erbjuder detta, konstaterar

Miljögifter kan orsaka autism

Publicerad: 29 Feb, 2012 i Hem > Föräldrar & barn > Miljögifter kan orsaka autism
I julas publicerade Testfakta en analys av gravad lax som visade på höga halter flamskyddsmedel i fisken. Tidigare har Testfakta även funnit miljögiftet i vanlig varmkorv. Nu visar forskning vid University of California på en möjlig koppling mellan flamskyddsmedel

Bäst i test 2011

Publicerad: 30 Dec, 2011 i Hem > Konsument > Bäst i test 2011
Skidhanskar200 kronor skiljer mellan testets sämsta skidhandske och den dyrare testvinnaren. Men kvalitetsmässigt får man en bättre handske på alla punkter, var slutsatsen från handsktestet. Bäst i test: Peak Performance "Maroon Glove"

Mest flamskyddsmedel i ekologisk lax Laboratorietest

Publicerad: 24 Dec, 2011 i Hem > Livsmedel > Mest flamskyddsmedel i ekologisk lax
I november släppte Svenska Naturskyddsföreningen en rapport som visade på höga halter miljögifter i fisk. Bland annat kunde man konstatera att odlad lax från Norge innehåller Bromerade flamskyddsmedel, PDBE. För att följa upp resultatet skicka

Fel i fisklarm

Publicerad: 23 Nov, 2011 i Hem > Livsmedel > Fel i fisklarm
Enligt Naturskyddsföreningen hade vätternrödingen DDT-halter som låg fyra gånger över gränsvärdet. Men nu har det visat sig att halterna som hittades i fisken i stället var långt under gränsvärdet för vad som räknas som ohälsosamt. Det var toxikologen Mattias Öb

Farliga gifter i vanlig matfisk

Publicerad: 18 Nov, 2011 i Hem > Livsmedel > Farliga gifter i vanlig matfisk
I de norska och svenska fiskarna hittades bland annat Bromerade flamskyddsmedel som kan påverka människors hormonsystem och reproduktionsförmåga. Storrödingen från Vättern innehåller även kvicksilver samt halter av insektsmedlet DDT och perfluoferade ämnen som ligger

Forskare varnar för flamskyddsmedel

Publicerad: 29 Oct, 2010 i Hem > Kropp & hälsa > Forskare varnar för flamskyddsmedel
Giftiga ämnen i medlen sprids ut i miljön och människor får i sig dem oftast via fisk. De sprids också med damm inomhus. Ämnena kan enligt 145 forskare från 22 länder öka risken för fosterskador, cancer och hormonstörningar. De farliga medlen finns bland annat i elek

Elektronikjättarna har blivit bättre på miljö

Publicerad: 17 Sep, 2008 i Hem > Teknik > Elektronikjättarna har blivit bättre på miljö
I dagarna presenterade miljöorganisationen Greenpeace den nionde upplagan av sin gröna elektronikguide ”Guide to greener electronics”. Den betygsätter hur miljövänliga elektronikproducenterna är och sätter press på företagen att förbättra sig på miljöfronten. Den