7

Dämpad optimism om bopriser

Publicerad: 11 Jun, 2012 i Hem > Hem & hushåll > Dämpad optimism om bopriser
Färre hushåll än förra månaden tror på stigande bostadpriser, medan lika många som tidigare tror på fallande priser, enligt SEB:s boprisindikator.- Förvärrad Greklandskris och fallande börser är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen bli

Här är billigast att bo

Publicerad: 23 Apr, 2012 i Hem > Hem & hushåll > Här är billigast att bo
I undersökningen, som omfattar 4130 personer, har boendekostnaden per månad sammanställts. Billigaste länet att bo i är Dalarna. Där har 52 procent en boendekostnad som understiger 5 000 kronor per månad. Andra län där det är billigt med villa är Gävleborg och Väst

Därför blir hushållen fattigare

Publicerad: 22 Mar, 2012 i Hem > Ekonomi > Därför blir hushållen fattigare
– Fallande Bostadspriser och ökad skuldsättning pressade ner värdet på hushållens förmögenhet men återhämtning på börsen och årets premiepensionsinsättning mildrade nedgången, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.Svenska hushålls

Fortsatt sjunkande Bostadspriser

Publicerad: 13 Oct, 2011 i Hem > Ekonomi > Fortsatt sjunkande bostadspriser
De senaste tre månaderna har priserna i riket gått ned med en procent på bostadsrätter och två procent på villor, enligt Mäklarstatistik.

Nedgång på Bostadspriser störst i Malmö

Publicerad: 14 Sep, 2011 i Hem > Ekonomi > Nedgång på bostadspriser störst i Malmö
I riket föll priserna med tre procent för bostadsrätter och en procent för villor. - De senaste siffrorna påverkas mycket av säsongsvariationer under sommaren och är svårtolkade. Sammantaget kan man dock se tendenser till en prisnedgång, säger Lars-Erik Nykvist,

Hälften befarar fallande Bostadspriser

Publicerad: 12 Sep, 2011 i Hem > Ekonomi > Hälften befarar fallande bostadspriser
Undersökningen har gjorts under första veckan i september. Boprisindikatorn har inte varit så negativ sedan februari 2009, enligt ett pressmeddelande. 26 procent av de tillfrågade tror att priserna kommer att stiga, medan 20 procent tror på stillastående priser.

Ökade Bostadspriser i slutet av 2009

Publicerad: 4 Feb, 2010 i Hem > Hem & hushåll > Ökade bostadspriser i slutet av 2009
SBAB har frågat mäklarna om deras uppfattning om prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus i fjärde kvartalet. Ungefär två av tre mäklare har svarat att priset på bostadsrätter och småhus ökat, som resultat av en ökad efterfrågan. Inte lika många mäklare är