Fläckborttagning

Pulver för kulör- och vittvätt

Via Tabort

Ica Fläckborttagare

Vanish Gold Oxi Action

Spar Super fläckborttagare

Vanish Oxi Action

Grumme Blek & fläckmedel

Skona flytande tvätt Kulörtvätt / vittvätt

Produkt

Via

Tabort

Kulör- och vittvätt

ICA

Fläckborttagare

Kulörtvätt / vittvätt

Vanish

Gold Oxi Action

Kulör- och vittvätt

Spar

Super fläckborttagare

Kulör- och vittvätt

Vanish

Oxi Action

Kulör- och vittvätt

Grumme

Blek & fläckmedel

Kulör- och vittvätt 

Skona 

Flytande tvätt Kulörtvätt / vittvätt

Cirkapris per förpackning

65

48

65

25

72

29

30

Innehåll per förpackning

470 g

500 g

470 g

750 g

550 g

500 g

900 ml

Dosering per tvätt

18 g

15 g

20 g

30 g

20 g

15 g

35 ml

Antal tvättar per förpackning

26

33

24

25

28

33

26

Cirkapris per tvätt

2,49

1,44

2,77

1,00

2,62

0,87

1,17

Konsumentkontakt

via.se

ica.se

vanish.se

shspar.se

vanish.se

grumme.se

ica.se

Miljömärkning

miljömärkning

miljömärkning

Miljömärkning

Nej

Miljömärkning

Miljömärkning

Miljömärkning

Testresultat Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)
Kulörtvätt (45%)

3,2

3,0

3,3

3,3

2,9

3,0

2,7

Fläckborttagning (60%)

3,2

2,7

3,4

3,5

2,8

2,8

2,2

Färgbevarande egenskaper (40%)

3,1

3,4

3,1

3,0

3,0

3,3

3,6

Vittvätt (45%)

3,4

3,4

3,1

2,8

3,1

2,7

2,3

Fläckborttagning (60%)

2,9

3,6

3,2

3,3

2,9

3,0

2,0

Vitbevarande egenskaper (40%)

4,1

3,2

3,0

2,1

3,3

2,3

2,6

Skonsamhet (10%)

4,0

3,7

3,2

3,3

3,7

4,0

3,5

Totalbetyg

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,0

2,6

Kommentar

Bäst i test. Skonsamt mot textilierna och mycket bra vitbevarande egenskaper. Sämre rengöringsförmåga på vittvätt. 

Bra fläckborttagning på vittvätt. Dålig fläckborttagning på kulörtvätt men bevarar färgerna bra. Skonsamt mot textilierna. 

Bra fläckborttagning men mindre skonsam mot textilierna. 

Bra fläckborttagning men sämre färgbevarande egenskaper och har en starkt grånande effekt på vita textilier. 

Dålig rengöringsförmåga. Skonsamt mot textilierna.

Skonsamt men grånande effekt på vita textilier och sämre rengöringsförmåga. 

Flytande standardtvättmedel 

Fakta och bild: Testfakta i januari 2018