Testfakta samarbetar med Europas största laboratorier

Testfakta samarbetar med Europas största laboratorier

Kvalitet och oberoende är ledorden för all Testfaktas verksamhet. Samarbeten med Europas största laboratorier ger
test­resultaten både trovärdighet och vetenskaplig tyngd.

Konsumentjournalistik har aldrig skapat så många rubriker och nyhetsinslag som under de senaste åren. Det hänger intimt samman med att konsumenterna har fått ett ökat inflytande de senaste åren – fram för allt via internet.

I dag kan till exempel ett företags lansering av en ny produkt både hjälpas och stjälpas i sociala medier, oavsett hur mycket företaget investerat i reklam.

Marknadsanalytiker är också eniga om att företagen i framtiden måste föra en närmare dialog med konsumenterna. De talar bland annat om en ökad transparens för att skapa just trovärdighet i kommunikationen.

Laboratorietesterna har sedan starten varit grunden i Testfaktas verksamhet, där anlitandet av ett oberoende testföretag säkerställer trovärdigheten.

Testfakta samarbetar i dag med ett tjugotal certifierade laboratorier runtom i Europa. Många är av dem är specialiserade på olika på produkt-kategorier.

Testfakta Researchs verksamhet är skild från den redaktionella delen, men förutsättningarna och genomförandet av testerna är desamma. Den viktigaste skillnaden är att beställaren av ett så kallat uppdragstest också har publiceringsrätten.

Merparterna av testerna genomförs i de flesta fall enligt olika -standard- och certifieringsmodeller som är accepterade inom de branscher som berörs.

Urvalet av produkter är representativt utifrån rådande marknadsutbud och användningsområden: allt för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt ur ett jämförande perspektiv.

Testfakta redovisar alltid hur de olika testmomenten har genomförts och vad utfallet har blivit i de enskilda momenten. Tolkning och betygsättning av testresultaten görs av Testfakta i samråd med laboratorierna och utomstående experter.

 

Om Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter.

Testfaktas verksamhet består av tre delar:

Testfakta Editorial

Testfakta driver konsumentsidan testfakta.se, som riktar sig till nordiska konsumenter. Här publiceras resultaten från våra tester samt guider och artiklar. Allt innehåll på konsumentsidan är gratis för läsaren.

Nyhetsbyrån Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan 2001 har vi försett medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på laboratorietester av konsumentprodukter.

Testfakta Research

Testfakta testar även produkter på uppdrag av tillverkare och återförsäljare. Uppdragsverksamheten är skild från nyhetsbyrån och konsumentsidan, både organisatoriskt och bolagsmässigt.

Skillnaden mellan uppdragstesterna och vår ordinarie testverksamhet är att produktionskostnaden betalas av uppdragsgivaren och inte som annars av testfakta.se eller Nyhetsbyrån Testfaktas kunder.

Testfakta Bio-based

Testfakta driver också Bio-based, en frivillig certifiering och märkning av biobaserade produkter. För att certifieras ska produkten ha en hög andel förnybara råvaror. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenten att göra hållbara val.

Utgångspunkten för alla tre verksamheter är att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produkter.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.