Meny
-A A +A

För mycket bly i hemelektronik

Var tredje produkt i Kemikalieinspektionens granskning av hemelektronik innehåller för höga halter bly. I vissa fall ligger halterna hundratals gånger över gränsvärdet. Testfakta har hela listan över stoppade produkter.

En plattång från Jula, en massageapparat från Rusta och en nattlampa från Osram är exempel på produkter som innehåller för höga halter bly, enligt Kemikalienspektionens granskning.

Totalt undersöktes 30 produkter från 20 olika företag. I åtta produkter var blyhalten för hög och i ytterligare en produkt fann man för höga halter av flamskyddsmedlet PBDE. I flera fall handlar det om halter som ligger tiotals eller till och med hundratals gånger över gränsvärdet.

– Det är nedslående och visar på stora brister i den här typen av produkter. Ofta tillverkas de i andra länder utanför Europa och importörer och återförsäljare verkar helt enkelt inte ha tillräcklig bra koll produkterna som de importerar och säljer, säger Magdalena Salomonsson, inspektör på Kemikalieinspektionen. .

De aktuella produkterna har nu stoppats för försäljning. Enligt Magdalena Salomonsson utgör produkterna ingen hälsofara för konsumenter vid normal användning.

– Däremot är det allvarligt ur miljösynpunkt. Vi har kontaktat samtliga företag och de som importerat produkten har anmälts till miljöåklagare för misstanke om miljöbrott, säger hon.

Det är andra gången i år som Kemikalieinspektionen gör den här typen av granskningar. Och myndigheten kommer att fortsätta plocka in och analysera hemelektronikprodukter under hela 2012.

Relaterade artiklar

Gröt är populärt bland små barn, men flera produkter innehåller skadliga tungmetaller. Foto: Shutterstock.
Bly och arsenik.

Testfaktas laboratorieanalys visar på fortsatt höga halter av tungmetaller i barngröt och välling. För en av de testade grötprodukterna räcker det med tre portioner om dagen för att komma upp i blynivåer som kan påverka hjärnans utveckling.

Den här hårtrimmern som säljs på Coop innehåller alldeles för höga halter bly. Foto: Kemikalieinspektionen
Importören åtalsanmäld.

Kemikalieinspektionen har hittat mycket höga halter bly i en vanlig hårtrimmer som sålts på Coop. Nu anmäler man importören till miljöåklagare.

Fler tester och nyheter från Testfakta