1

Fondbolag blir av med tillstånd

Publicerad: 23 Apr, 2012 i Hem > Ekonomi > Fondbolag blir av med tillstånd
Bland bristerna uppmärksammar FI att bolaget under en lång tid haft mindre kapital än vad som krävs enligt lag. Företaget har inte heller följt reglers som ska skydda konsumenten. Bolaget har också sålt andelar i en fond utan att registrera det på kundernas depåer.