Bästa kontinentalsängen under 36 000

Uppdragstest

Bästa kontinentalsängen under 36 000

Stödet i svanken testas med en svankformad intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
Stödet i svanken testas med en svankformad intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
Med hjälp av olika intryckskroppar testas sängens förmåga att ge stöd åt kroppens olika delar. Foto: Tobias Meyer.
Med hjälp av olika intryckskroppar testas sängens förmåga att ge stöd åt kroppens olika delar. Foto: Tobias Meyer.
Andningsförmågan mäts med en testdocka som under 7 timmar släpper ifrån sig fukt likt kroppen. Foto: Tobias Meyer.
Andningsförmågan mäts med en testdocka som under 7 timmar släpper ifrån sig fukt likt kroppen. Foto: Tobias Meyer.
För att testa fjädringens uthållighet utsätts sängarna för 45 000 överrullningar med en 140 kg tung vals. Foto: Anna Sigge
För att testa fjädringens uthållighet utsätts sängarna för 45 000 överrullningar med en 140 kg tung vals. Foto: Anna Siggeängarna utsätts för 45 000 överrullningar av en 140 kg tung trumma. Foto: Anna Sigge
Mätning av sättning i liggytan och förändring i fjädringens hårdhet efter utmattningsprovningen. Foto: Anna Sigge
Mätning av sättning i liggytan och förändring i fjädringens hårdhet efter utmattningsprovningen. Foto: Anna Sigge
Sprättning och inspektion av sängarna efter utmattningsprovning. Foto: Anna Sigge
Sprättning och inspektion av sängarna efter utmattningsprovning. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

En bra säng håller en genomgående hög nivå på komfort, oavsett liggställning och kroppstyp. Det är kortfattat utfallet i Testfakta Researchs laboratorietest av kontinentalsängar, som utförts på uppdrag av återförsäljaren Sova.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 26 Aug, 2015
Läs senare

Man brukar säga att vi spenderar runt en tredjedel av vårt liv i sängen. Och de flesta vet vad skillnaden mellan bra eller dålig sömn innebär för välbefinnandet. Därför är det heller inte så konstigt att vi är beredda att lägga både pengar och möda för att hitta en säng som skänker en komfort som motsvarar våra kroppars individuella fysiska krav på ergonomi.

Testfakta Research har på uppdrag av återförsäljaren Sova låtit testa åtta så kallade kontinentalsängar, med sängbotten, madrass och bäddmadrass. Materialet i bäddmadrasserna är latex i fem av modellerna, tre har ett skummaterial. Testerna och de tekniska mätningarna har utförts av oberoende laboratorier i Sverige och Tyskland, specialiserade på tester av sängar och möbler. Huvudmomenten i testet är komfort och byggkvalitet. Fyra parametrar står i fokus: kroppstyngdens tryckfördelning på madrassen, anpassning efter liggställning (elasticitet), andningsförmåga och fjädringens uthållighet.

Det är ingen tvekan om att en kontinentalsäng är en betydande investering. Sex av sängarna ligger i kostnadsspannet 30 000 till 36 000 och de två billigare varianterna från Ikea och Jysk kring 15 000 kronor.
– Fyra av de dyrare modellerna tillhör Sovas eget utbud, som är återförsäljare av flera kända varumärken. Urvalet har sedan kompletterats med modeller från större tillverkare som Ikea, Jysk och Kungsängen säger Carl-Magnus Brandberg, VD för Testfakta Research.

De dyrare modellerna får i de flesta testmomenten högre betyg än de billigare varianterna. Och det är framför allt när man mäter följsamhet och stöd för till exempel ryggraden som skillnaderna blir stora.
– De ergonomiska egenskaperna och uthålligheten har i bedömningen av sängarna också haft störst vikt för det sammanvägda betyget. Andningsförmågan har fått en något mindre betydelse i viktningen av betyget, förklarar Carl-Magnus Brandberg.

Olika kroppstyper ställer olika krav på tryckfördelning, stöd och elasticitet. I testet har tre kroppstyper simulerats: 155 cm/55 kg, 175 cm/75 kg och 185 cm/90kg.
– Det generella rådet brukar vara att öka fjädringens hårdhet med kroppsvikten, men det är en kombination av flera egenskaper som avgör. Sängarna är till exempel ofta indelade i zoner med olika fjädringshårdhet för en bättre ergonomi, säger Carl-Magnus Brandberg.

Ergonomidelen i testet bygger på både tryckfördelning och elasticitet. Laboratoriet har till exempel mätt hur madrassen fördelar och minskar trycket från olika kroppsdelar, som hälar och skuldror.

Elasticiteten mäter madrassens förmåga att under tryck ge ett stöd som till exempel bevarar ryggradens naturliga struktur för att undvika ryggsmärtor. Andningsförmågan mäts bland annat via en testdocka som släpper ifrån sig fukt likt kroppen. Förmågan att avleda fukten blir sängens mått i testet. 
– Sammantaget utmärker sig de sex dyrare modellerna med relativt höga betyg. Hilding och Carpe Diem har bäst ergonomiska egenskaper, medan Jensen har den bästa andningsförmågan, säger Carl-Magnus Brandberg.

Uthållighets- och hållbarhetstesterna har självfallet en stor betydelse för betyget. Sängarna har utsatts för olika typer av utmattningsprover av bland annat fjädrar och stomme. Fjädringen har till exempel testats genom att en 140 kilo tung vals rullats 45 000 gånger över sängarna, vilket motsvarar drygt tio års användning.
– Kortfattat kan man säga att alla sängarna klarade uthållighets- och hållbarhetstesterna utan att påverkas i någon större omfattningen. Alla märken håller alltså en hög kvalitet i det avseendet, säger Carl-Magnus Brandberg.

Emma Bergkvist är informationschef på SOVA. Hon förklarar varför man låtit göra testet.
– Det är skillnad på säng och säng. Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment med sängar från flera varumärken, som alla ska hålla en hög kvalité. Det ska helt enkelt vara lätt för kunden att välja rätt. Att göra oberoende test är ett led i det arbetet. Höga testbetyg bekräftar att vi har gjort ett bra urval. 

Fakta

Testfakta Research har på uppdrag av återförsäljaren Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av kontinentalsängar. Syftet med testet har varit att jämföra kvalitet och ergonomiska egenskaper för ett urval av sängar från de största tillverkarna på den svenska marknaden. Kriterier för urvalet har varit medelhårda sängar med ett rekommenderat riktpris på max 35 000 kronor.

Laboratorietestet omfattar huvudmomenten ergonomi/komfort och uthållighet/hållfasthet. Ergonomi och komfortegenskaperna har testats på Ergonomie Institut i München (EIM) och sängarnas uthållighet och hållfasthet på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås (SP).

Testerna av ergonomi och komfort omfattar följande delmoment
Test av ergonomi och komfort har utförts både med och utan bäddmadrass. De ergonomiska egenskaperna har testats för tre olika kroppstyper: mindre/lättare person (cirka 155 cm och 50-55 kg), medelstor/medeltung person (cirka 175 cm och 70-75 kg) samt större/tyngre person (cirka 185 cm och 85-90 kg).

Fjädringsegenskaper
Fjädringsegenskaperna beskriver sängens genomsnittliga hårdhet/mjukhet men ger ingen eller liten information om sängens ergonomiska egenskaper. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror, höft, ländrygg och hälar vid tre olika tryck (100 N, 200 N och 300 N) och resultatet anges på skala från mycket mjuk till mycket hård.

Tryckfördelande egenskaper
Anger hur madrassens yta fördelar och reducerar trycket från en viss kroppsdel. Detta värde är mer hänförbart till madrassens yta och direkt underliggande material än sängens fjädring. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror/axlar, höft, ländrygg och hälar och anges som ett medelvärde i Newton per cm2.

Elasticitet och stöd för skulderpartiet
Anger hur mycket sängen ger efter under skulderpartiet. Vid sidoläge ska fjädringen under skulderpartiet ge efter tillräckligt så att skuldran/axeln tillåts sjunka ner i madrassen och därigenom bidra till att ryggraden behåller en rak linje mellan ländrygg och nacke. Vid ryggläge ska resårerna ge tillräckligt stöd för att motverka att skulderpartiet/övre delen av ryggen sjunker ner för långt och därigenom orsakar en böjning av den övre delen av ryggraden (nacken). Testet utförs med två olika intryckskroppar. En för ryggläge med ytan 40 x 20 cm och en för sidoläge med ytan 20 x 10 cm. Stämplarna belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper.

Elasticitet och stöd för kroppen (ryggraden)
Anger sängens förmåga att ge stöd åt ryggradens naturliga s-formade struktur. Vid ryggläge ska trycket från resårerna ge adekvat stöd åt kroppens olika delar (stöd för svanken, flexibilitet/stöd för bäcken/rumpan och skulderparti) med syfte att bevara ryggradens naturliga kontur. Testet utförs med en intryckskropp utformad som kroppens kontur från rumpan upp till nacken (längd 60 cm och bredd 25 cm med ett svankdjup på cirka 2,5 cm). Stämpeln belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper.

Andningsförmåga
Anger sängens förmåga att avleda fukt/svett från kroppen. Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt/svett som en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Andningsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i procent relativ fuktighet.

Värmeisolerande förmåga
Anger sängens förmåga att behålla värmen från kroppen. Isolationsförmågan testas med hjälp av en docka som håller en kroppstemperatur motsvarande en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Isolationsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i grader Celsius. Sängarnas värmeisolerande förmåga värderas inte eftersom egenskapen har ett individuellt värde för användaren.

Testerna av uthållighet och hållfasthet omfattar följande delmoment

Utmattning av fjädringsegenskaperna
Sängarna utsätts för 45 000 överrullningar av en 140 kg tung trumma. Utmattningsprovningen motsvarar den belastning som sängen utsätts för under cirka 10-12 års normal användning.

Utmattning av bädd, stomme och botten
Sängarna utsätts för 20 000 tryck med en kraft av 1000 Newton. Tryckbelastningen görs i sängens mitt och vid sängens kort och långsida.

Utmattningsprovning av sängsidan
Sängarnas båda långsidor utsätts för 25 000 tryck med en belastning av 1 000 Newton. Testet simulerar den påfrestning som sängen utsätts för när man sitter på kanten. Efter utmattningsprovningarna görs mätningar av höjdförlust (sättning i mm) och förändringar i sängens fjädringsegenskaper.

Stötprovning av bädd, stomme och botten
Testet simulerar högre påfrestningar som till exempel uppstår när barn hoppar i sängen. I testet släpps en vikt på 35 kg från 30 cm höjd på 6 olika ställen i sängen och 10 gånger på varje ställe.

Efter slutförd utmattnings- och stötprovning sprättas sängarna och inspekteras för eventuella skador på fjädrar/lattor och pocketfickor, mellanlager (skumlager över fjäderpaket), sängram och bottenribbor.

Viktning och betygsättning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1-5 där 5.0 är bäst och 3.0 medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten har gjorts i samråd med de laboratorier som utfört testet.
Betygen för testets olika delmoment har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande: ergonomi och komfortegenskaper 60 procent (resultatet med bäddmadrass 50 procent, utan bäddmadrass 25 procent och andningsförmåga 25 procent). Uthållighet och hållfasthet 40 procent (sättning 25 procent, förändring i fjädringsegenskaper 25 procent och skador efter testet 50 procent).

Ladda ner tabell med testresultat som PDF

Fler nyheter

Stäng ute vårsolen med rätt rullgardin

Skiljer det något mellan vanliga vita rullgardiner? Testfakta har jämfört åtta modeller och undersökt hur de mörklägger och hur lätta de är att montera och använda.

Äga, dela eller hyra bil – så mycket kostar det

Att äga bil är dyrt och många funderar på att nyttja delningstjänster i stället. Men hur mycket delad bil eller hyrbil kan man egentligen köpa för de pengar man ”sparar” på att inte äga bil? En hel del, visar vår uträkning.

Test av bältesstolar gav motstridiga resultat

En bältesstol klarade krocktestet överlägset. Men NTF som undersökte hur stolarna är att använda är tveksamma.
– Stolen har en bälteslösning som riskerar att göra bältet slappt, säger NTF:s expert.

UPPDRAGSTEST

Fel toa till fritidshuset ger högre värmekostnader

En förbränningstoalett kräver vare sig tillgång till vatten eller avlopp och man slipper det obehagliga jobbet med att tömma latrinen. Men det är stora skillnader i prestanda, säkerhet och energiförbrukning – en kall vinterdag kan en spolning dra ut all värme ur fritidshuset, visar Testfakta Researchs laboratorietest av fem modeller på den nordiska marknaden.

UPPDRAGSTEST

Bästa ramsängen under 7000 kronor

Hur bra är de lite billigare sängarna och hur skiljer de sig åt?
Generellt håller de en ganska hög nivå men skillnaderna i komfort och kvalitet varierar, det visar Testfakta Researchs test av tio ramsängar i det lägre prissegmentet.

Gjutjärnspannorna steker ojämnt på induktionshällen

Hållbara, javisst! Men om du har bråttom och vill utnyttja induktionshällens snabbhet är gjutjärnspannan inget bra val. 

 

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Så väljer du rätt för fläckfri tvätt

En fläckborttagare gör standardtvättmedlet effektivare. Den fixar ofta fläcken, men påverkar även klädernas färg och vithet, visar Testfakta Research laboratorietest. Det gäller att välja medel efter önskat resultat. Utmanaren Via Tabort vinner på vithet och skonsamhet.

Nya bilförsäkringar premierar säker körning


Flera försäkringsbolag erbjuder numera sänkta premier för skötsamma bilförare och ”sällan-bilister”. En dosa i bilen mäter köregenskaper och körsträcka.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Smart borste bäst för plack och tandkött

Byt till eltandborste är ofta rådet från tandläkaren. Men hur mycket bättre blir det med en eltandborste och är det någon skillnad på olika modeller? Testfakta Research har testat sex olika modeller i premiumklassen. Resultatet bekräftar tandläkarens råd men visar också att vissa modeller är klart mer effektiva.

Godaste chokladdrycken till vinterutflykten – stort test

Den höga sockerhalten tar bort chokladsmaken i chokladdryckerna, menar experterna. Barnen är inte lika känsliga och ger högst betyg till det billigaste pulvret i jämförelsen.

UPPDRAGSTEST

Rätt bäddmadrass kan rädda en dålig säng

Har du en hård och obekväm säng kan det vara idé att använda en bra bäddmadrass. Men inte ens den bästa bäddmadrassen kan kompensera en usel säng.
Testfakta Research har testat tio bäddmadrasser och hittat en tydlig vinnare.

Åtta tvättmedel i test - en klar vinnare

Har du spillt kaffe, te eller rödvin på kläderna? Då finns det ett tvättmedel som är överlägset, visar Testfaktas test av åtta flytande kulörtvättmedel.

Överlägsen vinnare när sju espressomaskiner testas

God och smakrik – eller som en tunn kopp bryggkaffe. Trots att exakt samma kaffebönor används blir espresson olika bra. Testfakta har testat sju automatiska kaffemaskiner.

Omdebatterat ogräsmedel i importerade livsmedel

Flera importerade livsmedel köpta i svenska mataffärer innehåller resthalter av det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat. Det visar Testfaktas och SVT:s granskning.

Trimmade elcyklar oroar myndigheter

Vanliga elcyklar kan enkelt trimmas till betydligt högre hastigheter än tillåtet. Nu befarar myndigheterna att antalet allvarliga olyckor kommer öka. Men någon kontroll av elcyklarna görs inte. 

 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.