Effektivaste diskmedlet rengör även maskinen

Uppdragstest

Effektivaste diskmedlet rengör även maskinen

Samtliga testade diskmedel var så kallade multi-funktionstabletter. Foto: Peter Jülich
Bioteknologen Nicole Wachtel laddar en diskmaskin för ett test av diskmedlens rengöringseffektivitet. Foto: Peter Jülich
Nio olika fabrikat av maskindiskmedel i tablettform valdes ut för testet: Foto: Rickard Kihlström
Smutsiga glas och koppar är redo att bli lastade i en diskmaskin för test av rengöringseffektiviteten. Den testades på åtta olika typer av matrester eller fläckar. Foto: Peter Jülich
Bioteknologen Nicole Wachtel placerar en diskmedelstablett i laddningskarusellen av en diskmaskin. Foto: Peter Jülich
Bioteknologen Nicole Wachtel skriver anteckningar för dokumentationen av rengöringseffektiviteten. Foto: Peter Jülich
Dr. Birgit Hölscher övervakar den digitala bildanalysen för glanstestet. Foto: Peter Jülich

Missnöjd med diskresultatet? Det är stora skillnader på olika maskindiskmedel, visar Testfakta Researchs laboratorietest av nio fabrikat. Framför allt är skillnaderna stora när det handlar om rengöring av vissa typer av matrester och förmågan att bryta ned och hindra fettet från att få fäste i maskinen och på disken.

Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 1 Apr, 2018
Läs senare

Ett maskindiskmedel ska klara allt från stelnade köttrester och intorkat ris till fläckarna i temuggen. Och så vill man förstås att disken ska se skinande ren ut när man plockar ur maskinen.

Men hur stor betydelse har egentligen valet av diskmedel för slutresultatet?

Testfakta Research har på uppdrag av tillverkaren Procter & Gamble genomfört ett laboratorietest av nio kända maskindiskmedel på den svenska marknaden.

Tidigare tester som Testfakta genomfört visar att ett maskindiskmedel sällan klarar alla olika typer av matrester, fett och missfärgningar. Även detta test visar en relativt stor variation mellan märkena när det kommer till rengöringseffekten. Men ett av diskmedlen har en effektivare rengöringsförmåga än övriga: Testvinnaren YES Platinum, som även har överlägsen förmåga att bryta ner fettrester.

[PDF]

Laboratorietestet har genomförts enligt gängse branschrekommendationer vid tyska SGS Institut Fresenius, i en disktemperatur av 45° C och i mjukt vatten som är vanligast i de svenska hushållen.
Ett par moment har lagts till jämfört med tidigare standardprotokoll. Laboratoriet har mätt hur bra diskmedlet förhindrar att fettbaserade rester byggs upp på disken och i diskmaskinen - och då framförallt i maskinens bottensil. Man har även testat om de olika diskmedlen ger missfärgningar på detaljer i rostfritt stål, som bestick och maskinens insida.

– Energisnåla maskiner som diskar vid lägre temperaturer innebär större problem med fettfläckar, säger Bianca Nerowski, projektledare för laboratorietestet vid SGS Insitut Fresenius.

Det är också en anledning till att testprotokollen för diskmedel utökats med parametrar som mäter förmågan att lösa upp fettrester.

– Fettmätningen kommer i fortsättningen att vara en del av vår mätstandard, förklarar Bianca Nerowski.

Laboratorietestet omfattar fem delar:

 • Rengöringseffektivitet – borttagning av olika intorkade fläckar och matrester.

 • Sköljningseffektivitet – synliga fläckar på glas och mörkare porslin.

 • Motverkan av grå hinna – grå beläggning på framförallt glas men även bestick.

 • Nedbrytning av fettrester - fettrester på disken och i maskinens bottensil.

 • Missfärgning av detaljer i rostfritt stål – bestick och maskinens insida.

Bedömningen av rengöringseffektiviteten väger tyngst i testet. Det är också i det momentet som skillnaderna mellan de olika diskmedlen är som störst. I korta drag innebär testet att man kör flera diskomgångar på bestick, glas, plåtar och porslin som preparerats med intorkade eller inbrända matrester. Sammanlagt handlar det om åtta olika typer av fläckar som intorkad äggula, intorkade rester från kokt ris och inbränt stekfett.
Intorkad äggula och inbrända rester från ägg och mjölk var den tuffaste utmaningen för alla diskmedlen i testet. Flera av diskmedlen hade även problem med fläckar från te.

Bäst sammanlagd rengöringsförmåga hade YES Platinum, följt av W5.

Men när det kom till momentet glans presterade Finish Quantum Max något bättre än ettan och tvåan. Den får disken att skina mest av alla diskmedel i testet.

Sammantaget kommer YES Platinum ändå ut som testets totalvinnare tack vare en genomgående bra rengöringseffekt och en bra förmåga att bryta ner fettbaserade rester, både på disken och i maskinens bottensil.

Fettet får lättare fäste – men skölj ändå inte i onödan

Allt energisnålare diskmaskiner som rengör vid lägre temperaturer gör fettresterna till en större utmaning för maskindiskmedlen. Ett effektivt medel måste dels kunna lösa upp fettet, dels förhindra fettrester från att få fäste i disken, i synnerhet när materialet är av plast.
Som konsument får man ofta rådet att inte skölja disken utan istället låta diskmaskinen göra jobbet. Man kan undra om det fortfarande är en bra uppmaning med tanke på att fettresterna blivit ett större problem för både diskmedlet och den moderna diskmaskinen.

– Ja, den rekommendationen är fortfarande giltig, så länge man ser till att ta bort de grövre matresterna för hand, säger Bianca Nerowski, vid SGS Insitut Fresenius.

Fakta om testet

Testfakta Research har på uppdrag av Procter & Gamble genomfört en jämförande laboratorietest av maskindiskmedel i tablettform för den svenska marknaden. Utgångspunkten för testet har varit att jämföra rengöringseffektivitet, glans och fettlösande förmåga för ett representativt och jämförbart urval av produkter.

Laboratorietestet har utförts av det oberoende laboratoriet SGS Institut Fresenius i tyska Tanusstein.

Följande maskindiskmedel har testats:

 • YES Platinum

 • YES Original

 • Finish Quantum Max

 • Finish All in 1 Max (lemon)

 • W5

 • Sun Classic

 • Fixa 5 in 1

 • ICA Maskindisk

 • Coop All in One

Kriterier för urvalet har varit maskindiskmedel i tablettform av typen ”all in one” från de största fabrikaten på den svenska marknaden.

 

Laboratorietestet

Laboratorietestet har utförts enligt branschorganet IKW:s rekommendationer och laboratoriets interna metoder. Samtliga testmoment har utförts vid en disktemperatur på 45° C och i mjukt vatten (5 dH).

Laboratorietestet omfattar följande delar:

 1. Rengöringseffektivitet

 2. Förmågan att bryta ner fettbaserade rester

 3. Sköljningseffektivitet (del 1 av glans)

 4. Förmågan att motverka uppkomsten av grå hinna/beläggning (del 2 av glans)

 5. Missfärgning av detaljer i rostfritt stål (del 3 av glans)

 

1. Rengöringseffektivitet

Rengöringseffektiviteten testas på åtta olika typer av matrester/fläckar. De olika matresterna/fläckarna appliceras på olika typer av bärare som tallrikar i porslin, koppar i porslin, plåtar i rostfritt stål, bestick i rostfritt stål och olika typer av glas.

 1. Intorkade rester från potatis, majs, ris och vete (stärkelsebaserad)

 2. Intorkade rester från kokt pasta mixat med vatten (stärkelsebaserad)

 3. Intorkad äggula (proteinbaserad)

 4. Inbränd crème brûlée (proteinbaserad)

 5. Intorkat te (blekbara)

 6. Inbränt stekfett (fettbaserad)

 7. Inbränd köttfärs med ägg (protein och fett)

 8. Intorkad/inbränd mjölk (protein och fett)

Det redovisade resultatet från rengöringseffektivitet utgörs av medelvärdet från fem testomgångar per matrest/fläck och diskmedel. Renheten bedöms visuellt och genom vägning. Redovisade resultat för rengöringseffekten är medelvärdet från fem repetitioner per diskmedel och typ av matrest/fläck.

2. Förmågan att bryta ner fettbaserade rester

Diskmedlets förmåga att bryta ner fettbaserade rester på disken och i maskinens bottensil testas i totalt 30 cykler per fabrikat. I testet laddas maskinen med tre olika typer av disk (glas, bestick i rostfritt stål och plastskålar). Inför varje testcykel prepareras maskinen med 50 gram fettbaserad smuts. Mängden fettbaserade rester på disken och i maskinens bottensil utvärderas visuellt efter 10, 20 och 30 repetitioner. Fettbaserade rester märks speciellt tydligt på artiklar i plast och i maskinens bottensil där de bildar en slemmig beläggning som täpper till silen.

3. Sköljningseffektivitet

Sköljningens effektivitet testas i två delar: förekomsten av fläckar och förekomsten av grå beläggning efter sköljning. I testet laddas diskmaskinen med fem olika typer av disk (dricksglas, vinglas, mörkt porslin, bestick och plåtar i rostfritt stål) som smutsats med stärkelse, äggvita, samt vegetabiliskt och animaliskt fett. Utvärderingen av sköljeffektiviteten görs i en så kallad ”black box” (svart låda med definierade ljusförhållanden) där man tydligt ser eventuella torkade droppar, ränder, rester eller grå hinna på de olika bärarna.

4. Förmågan att motverka uppkomsten av grå hinna/beläggning

Diskmedlets förmåga att motverka uppbyggnaden av grå hinna/beläggning testas i totalt 30 cykler. I testet laddas maskinen med tre olika typer av disk (vinglas, porslin och bestick i rostfritt stål) som smutsats med tomatketchup, senap, sås, potatisstärkelse, bensoesyra, äggula, margarin och mjölk. Diskens klarhet/glans utvärderas visuellt efter 10, 20 och 30 repetitioner.

5. Missfärgning av detaljer i rostfritt stål

Diskmedlens påverkan på nyansen i rostfritt stål (ytan blir mörkare) utvärderas efter totalt 30 cykler. Utvärderingen görs på bestick i rostfritt stål och på maskinens insida.

 

Tolkning och betygsättning av resultatet

Testfaktas betygsättning följer laboratoriets redovisning men med en skala från 1 till 5 där 5 motsvarar helt rent (inga rester), inga fläckar, ingen grå hinna eller ingen påverkan på rostfritt stål. Betygen från de olika delmomenten viktas samman till ett totalbetyg med följande vikt:

Rengöringseffektivitet 60 %

 • 20 % per fläckkategori (protein, blekbara, fett, stärkelse och protein/fett)

Glans 30 %

 • Sköljningseffektivitet 28 %

 • Förmågan att motverka uppkomsten av grå hinna/beläggning 55 %

 • Missfärgning av detaljer i rostfritt stål 17 %

Nedbrytning av fettbaserade rester 10 %

Ladda ner tabell med testresultat som PDF

Fler nyheter

Tänk på städningen när du väljer golv

Dags att lägga nytt golv? Gå inte bara på utseendet - titta också på hur golvet ska skötas innan du bestämmer dig. Många golvfabrikanter förordar speciella rengöringsmedel som kan vara både dyra och dåliga för miljön.

Test av sju kameradrönare – se själv hur stora skillnader det är

Det är stora skillnader mellan olika kameradrönare, både när det gäller bildkvalitet och flygsäkerhet. Det visar Testfaktas test av sju kameradrönare under 10 000 kronor.
– Testets sämsta drönare är inte bara dålig, den är farlig, säger Testfaktas expert.

Så tar du hand om dina äpplen

Äppelträden dignar av frukt, men hur gör man för att ta vara på allt? Här är tipsen om hur du håller äpplena fina och goda långt fram i vinter.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Skärpa och ergonomi viktigt för en bra sekatör

Vare sig man vill fixa en blomsterbukett, befria prydnadsväxter från vissnade blomsterstjälkar eller klippa bort grenar så är sekatören ett uppskattat verktyg. Men det är stora skillnader på olika fabrikat, visar Testfakta Researchs omfattande laboratorietest.

Laboratorietest

Säkraste cykelhjälmen till skolstarten


En cykelhjälm med rotationsskydd kan ge upp till fyra gånger bättre skydd mot hjärnskakning, visar Testfaktas test. Trots det säljs det fortfarande få sådana hjälmar till barn och ungdomar.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Lättklippt med bästa grensaxen

När lite kraftigare grenar behöver beskäras kommer grensaxen väl till pass. Grensaxens längre handtag och större skäryta ger hävstång och kapacitet även för tjockare grenar. Men Testfakta Researchs laboratorietest visar att det är stora skillnader mellan olika modeller.


Så skapar du ett snabbare och mer robust wifi hemma

Många skaffar snabbare bredband men slösar bort delar av hastigheten genom att använda dåliga och felplacerade wifi-routrar. 
Testfakta har tagit hjälp av wifi-gurun Måns Jonasson för att reda ut hur du kan skapa ett hemma-wifi som maxar internet i hela bostaden.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Bästa ställbara sängen under 19 000 kronor

 Den vanligaste liggställningen är på sidan eller på rygg. Men en säng med ställbar huvud- och fotända kan vara gynnsamt både för sömnen och hälsan. När Testfakta testar olika alternativ i standardsegmentet, sängar under 19 000 kronor, sticker några fabrikat ut. Och bäst i test är Mios nya modell Godmorgon.

Laboratorietest

Apparaten som minskar matsvinnet – test av åtta modeller

En vakuumförpackare kan förlänga matens hållbarhet i både kylen och frysen. Men alla apparater är inte lika bra att jobba med, visar Testfaktas test.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Rusta Reflekt Nyans väggfärg

Rusta Reflekt Nyans väggfärg har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Så ser du över ditt digitala arv

Mail, bilder och gamla statusuppdateringar. Frågetecken kring avlidna personers digitala efterlämningar blir allt vanligare vid bouppteckningar.
– Kommer inte de anhöriga överens kan det bli jättejobbigt, säger juristen Lisa Cahlman Friis.
Här är tipsen om hur du kan förbereda dig och underlätta för dem du lämnar.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Plantagen Premiumjord

Plantagens Premiumjord har genomgått Testfaktas test av odlingsjordar och fyller därigenom kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Laddat för semester med bästa powerbanken

Batteritorsk i stugan eller på resan? Testfakta har tagit reda på vilka powerbanks som gör det lätt att hålla liv i mobil och surfplatta på semestern. Långt ifrån alla tillverkare håller vad de lovar. 

Stort sug efter begagnade mobiler

Är du trött på att ständigt köpa ny teknik, eller behöver du en mindre dyrbar telefon till barnen? Nu finns det många webbutiker som säljer begagnade smartphones. Men se upp – villkoren varierar mellan olika aktörer.

Högsäsong för kycklingbakterier i hettan

Grillar du kyckling i sommar? Det är högsäsong för den elaka magsjukebakterien campylobacter. Visserligen är förra årets rekordutbrott över men värmeböljan bidrar till att bakterien frodas i kycklingstallarna samtidigt som svensk kontroll kritiseras.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.