Meny
-A A +A


           

PRECISIONSPROV
 

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16376.jpg"/>

  Tor-Leif Karlsson, provledare på Försvarets
Materielverk i Karlskoga, ställer med hjälp
av en mynningskikare in alla sikten inför
precisionstestet så att de pekar på exakt
samma punkt.  mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16378.jpg"/>

Siktet är inställt och det är klart för precisionsskjutning. 

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16379.jpg"/>
Börje Kindbom, provledare på FMV, granskar
träffarna genom kikaren och noterar resultatet i
provprotokollet.

 

PRECISIONSPROV KYLA

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16380.jpg"/> Precisionstestet utfördes i två moment, ett med varmskjutning av vapnet och ett med nedkylt vapen. Bössorna placerades i en kylkammare i minus 40 grader under sexton timmar. Därefter rengjordes loppet, vapnet okulärbesiktigades och klicktestades, för att sedan provskjutas.

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16377.jpg"/> Vapnet har precis tagits ut ur kylkammaren och är fortfarande frostigt. Kikarsikte och ammunition kyltestades inte.

  

UTDRAGSPROV

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16381.jpg"/> Om hylsan fastnar i patronläget efter avlossat skott måste man kunna ta loss den manuellt. I det här testmomentet låstes en tomhylsa fast och utsattes för en kraft upp till 100 kilo för att testa hur mycket kraft utdragsmekanismen tålde utan att gå sönder.

 KORROSIONSPROV
 
mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16382.jpg"/> För att testa hur väl vapnen tål rost förvarades de i en box i två timmar där de utsattes för saltdimma. Per-Olof Stenberg och Peter Arnholm från FMV övervakar resultatet.

SPRÄNGPROV

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/22/16437.jpg"/> Som en förberedelse inför sprängtestet lossar Mikael Karlsson kulan ur varje patronhylsa. Kulan användes sedan till att simulera en situation där kulan fastnar i loppet och blockerar skottet.

  

 

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16386.jpg"/> Kulan som lossades ut patronen bankas ner tio centimeter i loppet med hjälp av hammare och stålstav. På bilden syns Peter Arnholm t.v, Tor-Leif Karlsson t.h och Mikael Karlsson i mitten.

 

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16383.jpg"/> En av de två älgstudsarna som skadades allvarligt i sprängtestet.

  
mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2007/8/21/16387.jpg"/> Resterna av Browning efter sprängtestet.

 

FOTO: Ulf Lindroth
BILDTEXT: Susanne Ståhl
FAKTAGRANSKNING: Börje Kindbom, FMV