Meny
-A A +A

Bilder och filmer från testet

För att testa hur lätta pumparna är att använda, pumpade man upp ett standarddäck med hjälp av en maskin som tryckte och drog i handtaget tills man nått rätt lufttryck i däcket. Laboratoriet registrerade hur många pumpningar som behövs, samt den kraft som krävs. Båda dessa faktorer räknades in i resultatet för hur effektiva pumparna är. Ju färre pumpningar och ju mindre kraft som krävs, desto bättre.

mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2009/5/8/156102.jpg"/>mlns="http://xmlns.escenic.com/2009/import" source="teknomediaPictures" sourceid="http://www.testfakta.se/img/2009/5/8/156101.jpg"/>