Meny
-A A +A

Uppdragsgivare: Unilever/Via

Testfakta utför test på uppdrag av tillverkare och återförsäljare som genom oberoende laboratorieundersökningar vill påvisa olika fördelar med sina produkter.

Tillvägagångssättet vid uppdragstester är detsamma som vid våra ordinarie tester med den skillnaden att kostnaden för testet betalas av uppdragsgivaren.

Ett uppdragstest markeras alltid med en orange vinjett i bilden.