Meny
-A A +A

Bildreportage från testet

Test och forskningsbolaget Swerea IVF i Mölndal har på Testfaktas uppdrag testat ett urval av tvättmaskiner. Testet har utförts enligt den europeiska provningsstandarden SS-EN 60456:2005 och omfattar bland annat momenten tvätteffektivitet, sköljeffektivitet och centrifugeringseffektivitet.

 

Tvätteffektiviteten testas på bomullstyg som smutsats med standardiserade fläckar av rödvin, blod, kako och sot.

 

För att kunna bedöma tvättmaskinernas prestanda körs samma tvättprogram i laboratoriets referenstvättmaskin.
 

Efter avslutat tvättprogram pressas och torkas textilremsorna.
 

Textilremsornas renhet (ljushet) mäts med en så kallad spektrofotometer.

 

Tvätten centrifugeras efter avslutat tvättprogram för att få ut restvatten för analys.

 

Saltsyra tillsätts restvattnet för att det skall nå en given PH-nivå.

 

Med en så kallad byrett mäts koncentrationen av saltsyra som avgör sköljvattnets renhet från tvättmedelsrester (tvättalkali).

 

Provningsansvarig Ann Stare på Swerea IVL analyserar och sammanställer testresultaten.

 

Relaterade artiklar