Meny
  • Svenska kött- och mjölkprodukter är i princip fria från antibiotika och gifter. Foto: Magnus J Stark/Svensk Mjölk
-A A +A

Få gifter i kött och mjölk från Sverige

Den som äter svenska animaliska livsmedel, som kött och mjölk, behöver inte vara rädd för att få i sig otillåtna ämnen. I en kontroll som Livsmedelsverket gjorde 2011 var det bara två av över 5 000 prover som innehöll antibiotika och miljögifter.

I samband med Livsmedelsverkets granskning av svenska animaliska livsmedel förra året hittades kloramfenikol, en förbjuden antibiotika, i ett honungsprov från en bigård. I ett annat prov, från konjure, hittades miljögiftet kadmium i en halt över gränsvärdet.

Men i resten av de drygt 5 000 proverna, från kött, mjölk, ägg och honung, fanns varken antibiotika, hormoner eller gifter.

– Svenska djur och animaliska produkter innehåller mycket litet rester av olika oönskade substanser. Så har det varit under många år, säger Ingrid Nordlander, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Fler tester och nyheter från Testfakta