Meny
-A A +A

Ökning för ekologisk odling

En allt större yta odlas ekologiskt i Sverige, det vill säga utan bekämpningsmedel och konstgödsel.

Enligt färsk statistik från Jordbruksverket odlas nu 16 procent av den
svenska åkerarealen ekologiskt. Det är en ökning med nära tio procent
jämfört med året innan.Totalt odlas 480 000 heltar ekologiskt.

Då räknas även mark som är under omställning, som tidigare odlats konventionelltJämtland har högst andel ekologiska odlingar, över 30 procent, följt av Västergötland och Östergötland, med över 20 procent.

Fler tester och nyheter från Testfakta