Meny
-A A +A

Bantningspiller i blåsväder

Danska Livsmedelsverket har skickat en varning för bantningspillret Helsingörspiller till svenska myndigheter. Pillret innehåller både koffein och synefrin som tillsammans kan ge allvarliga biverkningar. Läkemedelsverket ska nu utreda verksamheten samtidigt som Konsumentverket bedömer att försäljningen strider mot marknadsföringslagen.

Bantningspillret Helsingörspiller marknadsförs i både
Sverige och Danmark på sajterna www.helsingorspiller.se och www.helsingorpille.dk där det framgår
att pillrena innehåller koffein och synefrin.

Synefrinet i pillren har ersatt preparatet efedrinet som togs bort när det
läkemedelklassades hösten 2005. Synefrin är en ”kusin” till efedrin.

– Efedrin talar man om som amfetamin light. Synefrin har en liknande kemisk
struktur som efedrin, säger Annica Börjesson, sjuksköterska vid Dopingjouren på
Karolinska

I Sverige klassificerar Läkemedelsverket produkter som
överstiger 160 milligram/dygn synefrin som läkemedel, men i enskilda fall kan
gränsen sättas lägre, om till exempel produkten har ett medicinskt syfte.
Läkemedelsverket har upprepade gånger varnat för just kombinationen koffein och
synefrin.

– De förstärker effekten av varandra, säger Ingela Ottoson, farmaceut och
utredare vid Läkemedelsverket.

En effekt kan bli att centrala nervsystemet påverkas, vilket
kan ge allvarliga biverkningar som hjärt- och kärlkramp.

Danska Livsmedelsverket har gått ut med varningen för Helsingörspillret till flera
svenska myndigheter eftersom man själv inte kan agera juridiskt i Sverige.

– Vi har känt till den här hemsidan sedan början av året. Vi fick in en anmälan
som är under utredning, säger Ingela Ottoson, farmaceut och utredare, vid
Läkemedelsverket.

Danska myndigheternas relativt snabba hantering av och varning för
Helsingörspillret förklarar Zofia Kurowska, statsinspektör vid Livsmedelsverket
i Uppsala, med att den danska marknaden är mer reglerad än den svenska.
– De satsar mer på de frågorna i Danmark och det finns ett
större samarbete mellan de olika myndigheterna. Men vi satsar nu på att få
bättre rutiner även i Sverige. Vi arbetar för att Sverige ska få en strängare
lagstiftning på det här området, så att vi till exempel kan få en begränsning
av koffein i livsmedel, säger hon.

Även Livsmedelsverket har en generell varning för synefrin, men varnar också
för kombinationen med koffein.

– Vi ska vidarebefordra ärendet till berörd myndighet och även anmäla ärendet
till kommuner där hemsidan registrerats. Kommunerna kan då komma att göra en
inspektion av företaget där hemsidan finns registrerad, säger Zofia Kurowska.

Men danska Livsmedelsverket varnar inte bara för innehållet
i pillren. Sajterna kritiseras även för bristande kontaktuppgifter. Kunden kan
exempelvis inte se vem eller vilka som ligger bakom verksamheten. Den som vill
kontakta bolaget hänvisas till ett anonymt webbformulär.

Konsumentverket i Sverige delar kritiken och understryker att förfarandet
strider mot marknadsföringslagen.
– En adress måste framgå enligt marknadsföringslagen. Det
måste finnas kontaktuppgifter så att kunden kan kontakta företaget. Det måste
även framgå tydlig ångerrättsinformation. Kunden ska ha rätt till 14 dagars
ångerrätt, säger Ylva Sjögren, jurist vid Konsumentverket.


”Vi håller oss under gränsvärdena”

Enligt danska Livsmedelsverket står Klas Tisell, jurist i
Göteborg, för www.helsingorspiller.se,
som i sin tur är registrerad på en server i Västerås.

Enligt Bolagsverket är han även styrelseledamot i firman Helsingörspiller.  

Klas Tisell ifrågasätter det danska livsmedelsverkets
varning till svenska myndigheter. Bolaget följer svensk lagstiftning, anser
han.
– Jag har ingen direkt kommentar kring detta. Jag har läst
om varningen i danska tidningar. Men det är bara ett påstående än så länge. Det
finns ett gränsvärde i Sverige och det håller vi oss under, säger han till
Testfakta.

Konsumentverkets bedömning, att sajtens brist på
kontaktuppgifter strider mot marknadsföringslagen, är inget Klas Tisell vill
kommentera. Han anser att webbformuläret är tillräckligt.
 – Det går utmärkt att mejla, säger Klas Tisell.

 Han förklarar
att webbformuläret ersatt tidigare kontaktuppgifter.
– Vi har tagit bort kontaktuppgifterna, som telefonnummer,
därför att jag inte har tid att svara i telefon hela tiden, jag har annat att
sköta också, säger Klas Tisell.

Klas Tisell understryker att han inte har varit inblandade i
den tidigare försäljningen av Helsingörspiller. Det har varit andra personer
som tidigare sålt en annan produkt under samma namn. Det bolag som Klas Tisell driver
har enligt honom endast sålt Helsingörspiller sedan februari 2010.

 

 

 

Fler tester och nyheter från Testfakta