Meny
  • Så skyddar du dig mot blixten. Foto: Shutterstock.
-A A +A

Så skyddar du dig mot åskan

Det ostadiga sommarvädret har bjudit på en hel del åska. Varje år orsakar åskan skador för miljontals kronor, men det finns enkla råd för att skydda sig och sin egendom.

Det farligaste är ett direkt blixtnedslag i en skorsten
eller en tv-antenn, men blixten orsaka skador även vid ett indirekt nedslag i
ett träd i närheten eller genom överspänningar som leds via el- eller
teleledningar, skriver Elsäkerhetsverket på sin hemsida.

Skydda dina elektriska prylar mot åska
Alla prylar som får ström från elnätet kan skadas vid ett
blixtnedslag i närheten. Det enklaste sättet att skydda dem är att helt enkelt
dra ut stickkontakten ur väg gen. Apparater som är kopplade både till el och
telenätet är speciellt utsatta. Myndigheten tipsar om att tv, bredbandsmodem,
basenheter till sladdlösa telefoner och datorer bör kopplas ur vid oväder med
åska.  Du bör inte ringa i det fasta
telenätet. Ringa i mobilen går däremot bra även när det åskar, enligt
Elsäkerhetsverket.

Åskskydd ska installeras av proffs
Det går också att skydda sin egendom från överspänning genom
en medveten kortslutning mot jord. Detta görs genom att installera ett bra
överspänningsskydd. Ett åskskydd ska vara fast installerat och myndigheten
uppmanar alla att använda ett elinstallationsbolag för hjälp med tekniska
lösningar.

Så skyddar du dig mot åskan
Sök dig inomhus. Håll dig borta från elledningar och
metallstängsel. Bada inte i insjöar och mindre vattendrag eftersom vatten leder
ström. Är du inomhus bör du vänta med att ta ett bad eller duscha när det åskar.

Relaterade artiklar

Fler tester och nyheter från Testfakta