Meny
  • Foto: Shutterstock
-A A +A

Så får du skadestånd för en halkskada

Om du halkar och skadar dig på en dåligt sandad gångväg kan du ha rätt till skadestånd. Men du måste visa att kommunen eller fastighetsägaren varit vårdslös.

Kommuner och
fastighetsägare är ansvariga för att underhålla den mark de äger. Detta är ofta
reglerat i deras egna underhållsplaner. Men de är också skyldiga att till
exempel laga hål i gångbanor.

Om du halkar och skadar
dig på en gångbana kan du därför ha rätt till skadestånd. Men det är upp till
dig att bevisa att kommunen eller fastighetsägaren varit vårdslös. Du bör
därför dokumentera stället där du halkade med bilder och ta gärna telefonnummer
till eventuella vittnen som såg när du skadade dig.

Du kan få skadestånd för
sveda och värk, inkomstbortfall och bestående men.

Källa: Konsumenternas
vägledning om bank och försäkring
.

Fler tester och nyheter från Testfakta